Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hållbar utveckling

Vi arbetar för en hållbar utveckling som främjar miljön och människors hälsa och välbefinnande.

Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av världen.

Hållbar utveckling kan definieras och förklaras med tre cirklar, där den största och yttersta utgör villkor – allt vi gör ska rymmas inom ekosystemets gränser, en ekologisk hållbarhet. I den cirkeln ligger en mindre cirkel som utgör medel – en stark ekonomi där näringar och företag växer, en ekonomisk hållbarhet. I den innersta cirkeln ligger målet – ett gott liv och en god livsmiljö där våra invånare är friska, delaktiga och trygga, en social hållbarhet. Detta illustreras av bilden nedan.

Definition av Hållbar utveckling. Bildens innehåll beskrivs i stycket ovan.

Hållbar utveckling innehåller alltså både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.