Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Våldsutsatt

Varje handling som får någon att avstå från att göra något, eller att göra något mot sin vilja, genom att skrämma, skada eller kränka personen är våld. Det är viktigt att söka hjälp och stöd oavsett vilken typ av våld som du tidigare har eller nu blir utsatt för.

Akut hjälp
Ring polisen om du eller någon nära dig är utsatt för brott, till exempel blir slagen, hotad, instängd eller tvingad att göra något som inte känns rätt. Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Det är också brottsligt att utsätta ett barn för att se eller höra våld i nära relation. Om det inte är ett pågående brott ringer du 114 14. Om du är utomlands ringer du +46 77 114 14.

OBS! Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten oavsett om du gör en polisanmälan eller ej.

Utsatt för våld
Varje handling som får någon att avstå från att göra något, eller att göra något mot sin vilja, genom att skrämma, skada eller kränka personen är våld. Det är viktigt att söka hjälp och stöd oavsett vilken typ av våld som du tidigare har eller nu blir utsatt för.

Den som utsatt dig kan vara din partner, någon du träffar, har sex med eller har varit tillsammans med tidigare. Våld i nära relationer kan drabba alla i samhället oavsett kön, ålder och bakgrund. Förövare kan då vara en nuvarande eller före detta partner, andra anhöriga, familj och släkt eller vård- och omsorgspersonal. Risken att utsättas för våld är dock högre i vissa grupper och våldet som kvinnor utsätts för är ofta grövre och mer återkommande jämfört med män.

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten oberoende av vilken typ av våld du är eller har blivit utsatt för. Du kan från socialförvaltningen få hjälp med stöd i form av samtal, behandling eller andra insatser. Stödet utformas efter dina behov och kan även vara skyddande insatser så som skyddat eller tillfälligt boende för att komma ifrån en farlig situation.

Det finns flera olika former av våld vilka du kan läsa mer om här.

Ansökan
För att få ta del av socialförvaltningens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd. Personalen har tystnadsplikt och din kontakt med socialtjänsten kostar inget. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket innebär att socialtjänsten ibland är skyldig att informera t.ex. vårdnadshavare eller annan myndighet om uppgifter som framkommit i kontakten med socialtjänsten.

Vad händer när jag har ansökt?
Efter att du har ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare för ett möte där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning, som ligger till grund för beslutet samt vilken insats som du har behov av.

Behandling vid våldsutsatthet
Nybro kommun erbjuder en behandlingsinsats om heter Samtal om frihet, vilken riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Behandlingen handlar om samtalsstöd med tonvikt på motiverande samtal och med inspiration från KBT (kognitiv beteendeterapi) som syftar till förändring.

Vi har tystnadsplikt
Inom socialtjänsten är det sträng sekretess vilket innebär att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Uppgifter om dig eller din familj får inte lämnas till någon utomstående eller obehörig. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket t.ex. innebär att alla som jobbar inom socialtjänsten är skyldiga att informera avdelningen Barn- och familj om det i kontakten framkommer uppgifter om att ett barn misstänks fara illa.

Kontakta socialförvaltningen

0481-450 00 (vxl)
0481 – 451 22 (Individ- och familjeförvaltningens reception)

Adress: Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 NYBRO

Öppettider: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.

Du kan också kontakta socialtjänstens mottagning för barn och unga om din oro gäller minderåriga.

Telefon: 0481-451 72
Vardagar klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Kvällstid, natt och helg

Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Vid akuta situationer, ring alltid 112.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.