Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Tätortsnatur

Skötseln av tätortsnaturen är en av stadens viktigaste strategiska frågor. Det handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare och att få stadens ekosystemtjänster att fungera.

Skötseln av tätortsnaturen handlar om att skapa attraktiva platser för dig som boende och besökare, att skydda vårt gemensamma dricksvatten och att få stadens övriga ekosystemtjänster att fungera, till exempel rening av luft, klimatutjämning, dagvattenrening och bullerdämpning.

Fysisk aktivitet och vistelse i gröna miljöer är viktigt för din hälsa. För att utemiljön ska ge dessa positiva effekter måste du uppleva miljöerna som lockande och stimulerande. Variation, tillgång och närhet till gröna miljöer är därför helt avgörande för om du ska utnyttja dem ofta.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.