Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kvalitetspriset inom vård och omsorg

Omsorgsnämnden vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård- och omsorg. Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg.

Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Både medborgare och anställda kan nominera till priset

Prissumman för kvalitetspriset är ett halvt basbelopp. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg.

Nomineringen skickas till:

Nämndsekreterare Felix Brundin; Felix.Brundin@nybro.se
Eller till: Nybro kommun, Omsorgskontoret, Att: Felix Brundin, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Juryn består av:

nämndens ordförande
nämndens vice ordförande
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp
Förvaltningens ledningsgrupp bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.