Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skog & skogsbruk

Nybro kommun äger ca 3250 ha mark, varav ca 2500 ha är produktiv skogsmark. Skogsmarken ska brukas så att många olika syften uppnås

En del av skogen (ca 8 %) växer nära bostäder och verksamheter. Här är ambitionen att skapa goda och säkra boendemiljöer. Nästan hälften av skogen, den som växer i och runt våra tätorter och i våra friluftsreservat, räknas som rekreationsskog. Denna skog ska skötas så att den lockar till besök och därmed används av kommunens invånare för just rekreation. Ca 10 % av skogen brukas ytterst sparsamt och med målet att gynna mångfalden av växter och djur. Dessa skogar finns främst i kommunens egna naturreservat. I resterande del av skogen (ca 33 %) prioriteras åtgärder som ger hög ekonomisk avkastning, dels genom avverkningar, dels som mark för kommande verksamheter och bostäder.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.