Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Anmälningspliktiga lokaler

För lokaler som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) ska en anmälan göras till miljö- och byggnämnden.

Anmälan ska göras i god tid före lokalen tas i bruk och verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Anmälan gäller helt nya lokaler och tillbyggnader. Gäller även när man planerar att ändra användningen på redan befintliga lokaler.

Anmälan ska vara skriftlig och blanketten hittar du längre ner på sidan.

Det är alltid verksamhetsutövarens ansvar att göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Om man inte gjort anmälan innan lokalen tagits i bruk får man betala en miljösanktionsavgift.

Lokaler med anmälningsplikt

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Samtliga skolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter.
  • Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Är du osäker på om din lokal omfattas av regelverket, ta alltid kontakt med miljö- och byggnämnden för en diskussion.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.