Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter och svar. Gamla synpunkter tas bort efter ett år.

Buskörning vid Åkrahäll

Belysning vid lekplatser

Soptunnor Rismåla göl

Nybroförslaget

Isbanor

Barnens träningar

Belysningen vid Strandvägen

Svartbäcksmåla

Grillplats vid Rismålagöl

Synpunkt på stängda lokaler

Reflexer och cykelbelysning

Vinterförvaring av husvagn

Årets julgran

Väghastighet

Neddragningar inom äldrevården

Blomlådor vid Medeliusväg önskas

Belysning vid lekplats önskas

Planeringen vid Grönmovallen

Väg-gupp eller krukor önskas

Belysning önskas

Cykelbana önskas vid Vattugatan

Asfaltering vid Möregatan?

Hastigheten i Madesjö

Toaletten vid Sveaplan

Personlig assistans

Behov av att se över lekplatser

Tillåtelse att parkera i parken?

Cykelbana vid Vattugatan önskas

Cykelväg önskas

Klotter

Personlig assistans

Oasfalterat vid Blads väg

hemtjänsten som kör i Västeräng

Personlig assistans

Ordning på trafiken i Nybro?

Skräpigt i Badhusparken

Buskörning på Storgatan

Belysning vid parkering önskas

Tack för fina blomsterängar

Hål i hundrastgården

Kundvagn i Bolandersbäck

Avstängning av Fredrikslundsgatan?

Hemtjänstens bilkörning

Ridhus i Orrefors?

Glasporten

Parksofforna

Angående Storgatan

Skylt till toalett

Fin plantering

Farthinder önskas

Trafiken vid stationen

Hastigheten på Resebovägen

Eldning i Svartbäcksmåla

Bolanders bäck

Levande centrum

Fredrikslundsgatan

Farthinder på Pukebergsgatan

Sopning av gata

Röjning vid Linneasjön

Hastigheten på Vädergatan

Minnesstenen vid Linneasjön

Utegymmet i Svartbäcksmåla

Bilkörning på motionsspåren

Svartbäcksmåla

Fredrikslundsgatan

Belysningen runt Svartgöl

Upphandling av fler väktare

lekplatsen i Målerås