Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Personuppgiftsbehandling och dataskydd vid medborgarskaps­ceremonier

Personuppgifter för dig behandlas när du bjuds in till medborgarskapsceremonin.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vid behandling av personuppgifter värnar Nybro kommun om din personliga integritet.

Nybro kommun behandlar era personuppgifter för att kunna bjuda in till medborgarskapsceremoni. Era personuppgifter kommer att behandlas genom att en lista begärs ut från Skatteverket/Navet som underlag för inbjudningar. Kommunen delar även ut ett diplom till alla nya svenska medborgare.

Enligt § 29 Lagen om svenskt medborgarskap (2001:82) ska varje kommun minst en gång per år anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan ceremoni.

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Kommunstyrelseförvaltningens kansli administrerar inbjudningar och diplom.

De personuppgifter som behandlas är de som Skatteverket ger kommunen, det vill säga namn, adress och personnummer.

Personuppgifter som behandlas i en medborgarskapsceremoni kommer inte att användas i annat syfte än att upprätta inbjudan och diplom. Kommunen sparar inga uppgifter längre än de behövs för att utföra denna årliga uppgift.

De som tar del av personuppgifterna inom Kommunstyrelseförvaltningen är anställda som har till arbetsuppgift att hantera medborgarskapsceremonin.

Nybro kommun iakttar principen om lagringsminimering, vilket innebär att personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

När Nybro kommun utfört uppgiften att bjuda in till medborgarskapsceremoni och utfärda diplom sparas inte personuppgifterna längre än nödvändigt.

Du har rätt att vända dig till Nybro kommun för att få tillgång till dina personuppgifter, för att begära rättelse, radering och överföring av personuppgifter eller begränsning av behandling och för att invända mot behandling. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och arkivregler kan emellertid innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter.

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan ges till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

E-post: imy@imy.se

Kontakta oss

Dataskyddsombud

Om du har frågor om Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter.

Telefon: 0481-452 30

E-post: dataskyddsombud@nybro.se

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.