Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Lotteriregistrering

Ska din förening arrangera ett lotteri? Då kan det behöva registreras. Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen (2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

I Nybro Kommun, är det Miljö och Byggnämnden som ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Nybro Kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1748250 kronor för 2023)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Lotterier får bara säljas och genomföras inom den kommun där föreningen är verksam (ej heller online). Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

*2023 års prisbasbelopp är 52 500 kronor.

Finns det fall när lotteri inte behöver registreras?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2023, tretton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2023, 8750 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och:
  • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2023, tretton kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2023,875 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Ansökan

Ansökan om registreringslotteri hittar du på Nybro Kommuns hemsida under “Mina sidor”.

Mer information

Information och tillsynsvägledning för kommunernas lotterihandläggare och kontrollanter

Spelinspektionen

Kontakta oss

Serveringstillstånd, tobaksförsäljning, lotteritillstånd.

Om du har frågor kontakta Nybro kommuns tillståndsenhet på samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 0481-450 00 samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000