Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun.

Avgifter

  • Bevis om tillstånd enligt §15 och 16 (om det sammanlagda värdet av insatserna uppgår till högst 300.000) kostar 300 kronor.
  • Om vinstvärdet överstiger 300.000 kronor kostar tillståndet 800 kronor.
  • Bevis om registrering enligt §17 kostar 300 kronor. Föreningen kan då anordna lotterier under en 3-årsperiod för totalt 20 basbelopp = 890.000 kronor.

Kostnaden för beviljat tillstånd faktureras av kommunen.

Lotteriföreståndare

Föreningen rekommenderas att utse lotteriföreståndare för samma tidsperiod som tillståndet avser. Kommunen godkänner föreståndare och skulle föreningen byta lotteriföreståndare ska detta meddelas till Nybro kommun. Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med villkoren för meddelat tillstånd och i enlighet med lotterilagen.

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på lämpligt sätt kan föreningen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Anmälan om start av lotteri

Innan lotteri startas, inom ramen för beviljat tillstånd, ska anmälan och vinstplan presenteras för kontrollanten och godkännas.

Kontrollant och kontrollantarvode

Kommunen skall utse kontrollant och har fastställt följande kontrollantarvoden:

  • Lotteriomslutning:0-5000 — Arvode:100 kronor
  • Lotteriomslutning: 5001-10 000 — Arvode: 200 kronor
  • Lotteriomslutning: 10 001-20 000 — Arvode: 300 kronor
  • Lotteriomslutning: 20 001-∞ — Arvode: 450 kronor

Kontrollantarvodet faktureras av kommunen efter godkänd redovisning.

Redovisning

Redovisning ska ske till kontrollanten senast 2 månader efter sista vinstutlämningsdag.

Lotterier som ej kräver tillstånd

Lotterier i samband med lokala tillställningar inom ett slutet sällskap, exempelvis vid årsmötet för en förening eller av kommunen godkända nöjestillställningar till exempel Nybro Marknad, julskyltning och valborgsmässofirande, kräver inte tillstånd enligt §19 och §20. Anordnas däremot lotterier i övrigt där allmänheten deltar gäller lotterilagens regler.

Övrigt

Föreningarnas lotterier redovisas en gång per år senast 1 april till Nybro kommun av lotteriföreståndaren. Efter sammanställning redovisas kommunens totala lotteriverksamhet till Lotteriinspektionen.

Blanketter

Blanketter angående lotteritillstånd hittar du på Nybro kommuns hemsida under “Mina sidor”.

Mer information

Information och tillsynsvägledning för kommunernas lotterihandläggare och kontrollanter

Lotteriinspektionen

Kontakta oss

Lotteritillstånd

Om du har frågor kring lotteritillstånd kontakta handläggare Erik Sandell

Telefon: 0481-451 29
E-post: erik.sandell@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000