Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Temalekplats i Alsterbro

Temalekplats i Alsterbro

I Alsterbro kommer en ny temalekplats med sjötema att byggas. Temat kommer att vara genomgående i utrustningen och samspela i färg och form. Arbetet pågår och beräknas vara klart den 15 maj 2024.

Lekutrustningen ska inkludera rörelse och fysiska aktiviteter såsom klättra, snurra, studsa, utforska, hoppa, krypa och gunga.

Lekplatsens innehåll är utformat så genusneutralt som möjligt och samtidigt möjliggör olika grader av risktagande.

Utrustningen är avsedd att stimulera barns sinnen och främja samspel, vilket innefattar syn, hörsel och känsel. Det är också betydelsefullt att utrustningen uppmuntrar barn i alla åldrar att testa sina egna gränser, där inslag av risk och utmaning är en viktig del av leken.

En inkluderande approach genomsyrar planeringen, där personer med funktionsnedsättningar kan nyttja delar av lekutrustningen. Alla materialval är noggrant övervägda för att säkerställa deras lämplighet för ändamålet och för att främja långsiktig hållbarhet.

Sammantaget ska lekplatsen representera en trygg, inkluderande och inspirerande miljö där barn kan utveckla sina färdigheter och skapa minnesvärda lekupplevelser.

För att nå lekplatsen söderifrån längs en upplyst väg kommer en gång men belysning att anläggas från den befintliga parkeringens nordvästra hörn närmast Idrottsvägen.

Lekplatsen beräknas att invigas i juni 2024.

Temalekplats Alsterbro – Ritning (pdf)

Temalekplats Alsterbro – Översiktskarta (pdf)

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.