Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av LSS, vilka insatser som går att söka samt hur du ansöker om insatserna. Vem omfattas av LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • Personer som fått hjärnskada
 • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar

Vilka insatser går att söka enligt LSS?

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn/ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Hur ansöker Du?

Det är enbart du själv eller din legale företrädare (vårdnadshavare, god man, förvaltare) som kan ansöka om insatser. Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt till Biståndshandläggare i kommunen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Ansökan LSS och SoL

Samtycke inhämta upplysningar

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.