Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Arrenden och nyttjanderätter

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter och du kan läsa mer om dem nedan.

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen måste vara i pengar. Man kan alltså inte betala arrendet som del av skörd eller liknande Arrendena ska vara tidsbestämda. Det finns två typer av jordbruksarrenden; gårdsarrende och sidoarrende. Gårdsarrende innebär att det även ingår en bostad till arrendatorn i arrendet. Några sådana arrenden har inte Nybro kommun. Vi har bara sidoarrenden, vilket helt enkelt är jordbruksarrende utan bostadshus.

Anläggningsarrende

Ett anläggningsarrende är ett arrende där man nyttjar en bit mark för annat ändamål än jordbruk. Man har rätt ätt att bygga en ny eller arrendera en befintlig byggnad för näringsverksamhet/förvärvsverksamhet. Avtalet ska vara tidsbestämt, men om man ändå inte har avtalat om tid gäller avtalet max 5 år. Minimitiden för ett anläggningsarrende är 1 år.

Lägenhetsarrende

Ett lägenhetsarrende är ett arrende för annat ändamål än jordbruk som inte är anläggningsarrende eller bostadsarrende. Exempel på lägenhetsarrenden är parkering, upplag och bryggor Ej rätt att överlåta.

Taxa

Kommunfullmäktige har beslutat om Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.