Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Arvode

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare är berättigade till arvode. Det betalas ut årligen efter att redovisning och redogörelse granskats av överförmyndarnämnden.

Beslut om arvode

Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndarnämnden. I varje enskilt fall gör nämnden en bedömning av hur stora arbetsinsatser som krävts i det specifika ärendet. Ersättningen för samma huvudman kan variera över tid beroende på förändringar i huvudmannens situation. Överförmyndarnämnden strävar efter en rättvis och likformig bedömning och har därför riktlinjer för arvode och ersättning till stöd för beslutet. Överförmyndarnämndens riktlinjer är i många avsnitt baserade på Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) rekommendationer.

På sidan Redovisning av uppdraget kan du läsa mer om arvode. Där hittar du även arvodesriktlinjerna i sin helhet.

Vem betalar?

Huvudregeln för arvode är att huvudmannen själv betalar arvode till ställföreträdaren. Om huvudmannens inkomster understiger 2,65 prisbasbelopp och om tillgångarna är mindre än 2 prisbasbelopp betalar kommunen arvodet till ställföreträdaren.

Ett ideellt uppdrag

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Man kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och omfatta allt man har utfört för sin huvudman.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.