Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Miljöskydd

Människors hälsa och tillståndet i miljön är beroende av hur var och en av oss gör. Därför finns en lag, miljöbalken, som ska skydda och myndigheter som kontrollerar att lagarna följs.

Reglerna i lagen ska underlätta en hållbar utveckling, samt en god och hälsosam miljö. Vi har ett gemensamt ansvar för naturen. Den behöver skyddas och vi behöver alla ta ansvar Det gäller speciellt när vi använder och förändrar vår miljö och vår natur.

Miljöbalken ska följas så att:

  • människors hälsa och miljön skyddas mot skador och problem oavsett vad dessa beror på
  • värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
  • den biologiska mångfalden bevaras
  • mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktig god hushållning tryggas
  • kretslopp av material, råvaror och energi kan uppnås

Lagen är kopplad till de 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen.

Miljökvalitetsmålen

Blanketter

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.