Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan från 2007. Planen slår fast planeringsinriktningen för gång och cykelvägar i kommunen.

Gång- och cykelplanen är ett vägledande dokument vid all planering av gång och cykel  i kommunen. Planen innehåller en utbyggnadsordning som slår fast i vilken ordning nya gång och cykelvägar ska byggas ut. Gång- och cykelplanen innehåller även en klassning av det befintliga gång och cykelnätet, av klassningen kan det bland annat utläsas hur vägnätet underhålls vintertid.

Gång- och cykelplanen håller för närvarande på att revideras i två etapper, i den första etappen Nybro stad och i den andra etappen resten av kommunen.

Gång- och cykelplan 2015 – PDF (10 MB)

Bilaga 1 Utbyggnadsordning – PDF (1 MB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000