Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

GIS – Geografiska informationssystem

GIS är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Inom Nybro kommun används kart- och GIS-programmen GEOSECMA för ArcGIS och ArcGIS Online. GIS gör det möjligt att lättare analysera alla de förutsättningar som ärendet berörs av innan besluts tas.

Data som används av kommunens tjänstepersoner hämtas bland annat Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Lantmäteriet och innehåller data som till exempel fastigheter, förorenade områden, fornminnen och flygfoton. Kommunen har även egen data som till exempel naturreservat, utredningar/inventeringar, vattenskyddsområden och olika ledningar. Dessa data samlas in genom traditionella metoder som inmätning med hjälp av totalstation och GPS men även genom webbaserade applikationer på till exempel mobiltelefon eller platta.

Data som allmänheten kan ha intresse av visas via kommunens karttjänster. Dessa är till exempel information rörande

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000