Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Utmärkelser & Priser

Nybro kommun vill genom att dela ut priser inom olika kategorier inspirera till fortsatt framåtanda, nyfikenhet och nytänkande Nybro kommun.

Mellan den 15 januari och 31 mars (varje år) är nomineringen öppen och vem som helst kan vara med och nominera. Pristagarna uppmärksammas sedan extra under året och prisutdelningen sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Läs mer om respektive pris, samt hur du nominerar nedan.

Byggnadspriset avser att belöna goda resultat inom arkitektur och byggande, stimulera engagemanget för arkitektur, hålla fram goda exempel, stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad samt skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Byggnadspriset tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar kommuns moderna kulturarv.

Pristagare kan vara antingen fastighetsägaren, byggnadens ägare, byggnadens brukare eller en ideell förening.
Bedömningen avser färdig nybyggnad eller ändring av byggnad både exteriört och/eller interiört.

Eldsjälspriset – idrott delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens  föreningsliv – idrottsföreningar.

Eldsjälspriset – kulturpriset delas ut till personer som erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet såsom litteratur, konsthantverk, musik, sång, teater, film, dans fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och kulturmiljövård. Priset kan även tilldelas grupp, organisation, förening och dylikt.

Eldsjälspriset – övriga föreningar delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens föreningsliv – övriga föreningar.

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller person som gjort förtjänstfulla insatser för detta. Särskilt meriterande är om insatsen ger arbetstillfällen på landsbygden.

Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i kommunen. Exempelvis för att ha synliggjort brister eller verkat för förbättringar inom området.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i kommunen. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.

Nybro kommuns hedersomnämnande för likabehandling är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald inom den kommunala organisationen och de kommunala bolagen.

Hedersomnämnande kan tilldelas kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen i Nybro Kommun.

Miljö- och klimatpriset är instiftat för att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i kommunen. Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset.

Nybro kommuns ungdomspris syfte är att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar. Den som nomineras ska vara under 25 år, vara verksam i Nybro kommun och ha förmåga att skapa engagemang hos andra och utöva ett tydligt och empatiskt ledarskap.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.