Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Utmärkelser & Priser

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Det är medborgare i kommunen som nominerar, och årligen delas flera utmärkelser och priser ut. Pristagarna uppmärksammas extra under året, under 2020 och 2021 har utdelningen anpassats med hänsyn till pandemin.

Byggnadspriset avser att belöna goda resultat inom arkitektur och byggande, stimulera engagemanget för arkitektur, hålla fram goda exempel, stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad samt skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Byggnadspriset tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar kommuns moderna kulturarv.

Pristagare kan vara antingen fastighetsägaren, byggnadens ägare, byggnadens brukare eller en ideell förening.
Bedömningen avser färdig nybyggnad eller ändring av byggnad både exteriört och/eller interiört..

Eldsjälspriset – idrott delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens  föreningsliv – idrottsföreningar.

Eldsjälspriset – kulturpriset delas ut till personer som erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet såsom litteratur, konsthantverk, musik, sång, teater, film, dans fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och kulturmiljövård. Priset kan även tilldelas grupp, organisation, förening och dylikt.

Eldsjälspriset – övriga föreningar delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens föreningsliv – övriga föreningar.

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller person som gjort förtjänstfulla insatser för detta. Särskilt meriterande är om insatsen ger arbetstillfällen på landsbygden.

Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i kommunen. Exempelvis för att ha synliggjort brister eller verkat för förbättringar inom området.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i kommunen. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.

Nybro kommuns Hedersomnämnande för Likabehandling är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald inom den kommunala organisationen och de kommunala bolagen.

Hedersomnämnande kan tilldelas kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen i Nybro Kommun.

Miljö- och klimatpriset är instiftat för att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i kommunen. Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset.

Ungdomspriset är för person under 25 år som har förmåga att skapa engagemang hos andra och utöva ett tydligt och empatiskt ledarskap.

Gör ni något bra för våra kunder som andra arbetsplatser kan ta efter? Nominera till årets pris!

Omsorgsnämnden vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård- och omsorg i förvaltningen och har därför instiftat ett kvalitetspris som delas ut en gång om året. Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg.

Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till medborgarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för medborgarna.

Både medborgare och anställda kan nominera till priset

Prissumman för kvalitetspriset är ett halvt basbelopp (ca 23 500 kr). Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg. Sista dag för nominering av priset år 2021 är den 31 oktober.

Nomineringen skickas till:

Omsorgschef Carina Leijon; carina.leijon@nybro.se
Eller till: Nybro kommun, Omsorgskontoret, Att: Carina Leijon, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Juryn består av:

  • nämndens ordförande
  • nämndens vice ordförande
  • omsorgsförvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000