Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda och förvalta områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och friluftslivet, men även att skapa möjligheter att nyttja naturen på ett uthålligt sätt.

För oss i kommunen handlar det framför allt att slå vakt om närnaturen i och kring våra tätorter samt värna alla de nyttigheter naturens ekosystem ger till oss människor.

Kommunen arbetar aktivt med skydd och skötsel av natur, både i våra naturreservat och i förvaltningen av våra parker och skogar. Vi utför även riktade insatser för utsatta arter, som till exempel ekoxen och de vilda bina. I all samhällsplanering försöker vi hitta lösningar så att ekosystemen ska behålla sina funktioner och så att den biologiska mångfalden ska finnas kvar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.