Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Trafik & Resor

Det är enkelt att resa till Nybro och du kan med lätthet ta dig runt både i tätort och på landsbygd. Här hittar du information om kollektivtrafik, parkering, cykelvägar och skötsel av kommunens gator.

Nyheter - Trafik & Resor

Vi söker laddaktörer för etablering av laddstolpar

Vi söker laddaktörer för etablering av laddstolpar

För att göra det möjligt för fler att köra elbil i Nybro kommun välkomnar vi företag att ansöka om att etablera publika laddplatser i kommunen.

Gång & cykelväg på Västerängsgatan

Gång & cykelväg på Västerängsgatan

Nybro kommun kommer att anlägga en upphöjd gång och cykelväg på Västerängsgatan.

Problem med e-tjänster

På grund utav att Kalmar kommunkoncern har utsatts för en IT-attack har även Nybro kommun problem med systemet för e-tjänsterna som finns på nybro.se under "Mina sidor".

Kommunhuset Balder har en ny besöksadress

I och med ombyggnationen av foajén samt att den tidigare ingången från Dunderbergsgatan inte längre är tillgänglighetsanpassad, har kommunledningen beslutat att byta besöksadress från Dunderbergsgatan 2 till Stora Trädgårdsgatan 5.

Utbyggnad av gång- och cykelvägsskyltningen i Nybro tätort

Arbetet som påbörjades i december 2023 fortsätter nu med att bygga ut gång och cykelvägsskyltningen i Nybro tätort.

Halkbekämpning vid extra besvärliga förhållanden

De senaste dagarnas kraftiga temperaturskiftningar och nederbördsförhållanden har gjort att tidigare halkbekämpningsinsatser på våra gator inte räckt till utan extra insatser har behövt sättas in.


Alla nyheter