Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Trafik & Resor

Det är enkelt att resa till Nybro och du kan enkelt ta dig runt på flera olika vis. Här hittar du information om bland annat kollektivtrafik, parkering, cykelvägar och skötsel av kommunens gator.

Nyheter - Trafik & Resor

Nybro stad i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad

Under sommaren genomfördes en invånardialog om framtidens Nybro stad. Resultatet av invånardialogen har nu sammanställts i en rapport.

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja de större vägarna och cykellederna före morgonrusningen. Mindre mängder sand kan du som privatperson hämta kostnadsfritt på kommunens förråd.

Kameraövervakning på Nybro station

För att öka tryggheten för stationens personal och besökare finns nu bevakningskameror installerade i och runt stationsbyggnaden.

Gång- och cykelbana på Villagatan

Nybro kommun anlägger en 1100 m lång GC-bana (gång- och cykelbana) med bredden 3-4 m längs med Villagatans södra sida, från Tunnelgatan vid bron till Hallandsgatan där befintlig GC-bana finns. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid samtliga korsningspunkter med bilar.


Alla nyheter