Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Trafik & Resor

Det är enkelt att resa till Nybro och du kan enkelt ta dig runt på flera olika vis. Här hittar du information om bland annat kollektivtrafik, parkering, cykelvägar och skötsel av kommunens gator.

Nyheter - Trafik & Resor

Detta gäller vid snöröjning

Detta gäller vid snöröjning

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

Stadsvandring med fokus på tillgänglighet

Stadsvandring med fokus på tillgänglighet

Den 16 juni kommer representanter från Nybros olika funktionshinderorganisationer, politiker och tjänstepersoner genomföra en stadsvandring med fokus på tillgänglighet.

Arbete för att trygga dagvattenhanteringen i Västeräng

Nybro kommun planerar för att trygga en god och säker dagvattenhanteringen inom Västerängsområdet i Nybro.

Blomlådor som farthinder

Du vet väl om att du kan ansöka om tillstånd för att placera ut blomlådor som farthinder på din gata.

Ny gång- och cykelbanan på Jutarnas väg

Nybro kommun/Mark och Service kommer att anlägga en gång- och cykelbana på Jutarnas väg, mellan Madesjövägen och Elmrots väg, cirka 430 meter.

Snöröjning och Renhållning

Nu har vintervädret åter dragit in över Nybro kommun. Läs om hur vi jobbar och vilka regler som gäller för dig som fastighetsägare.


Alla nyheter