Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Palliativ vård och omsorg i livets slut

I Nybro kommun finns ett resursteam för palliativ vård, uppdraget är att ge råd och stöd till den enskilde/närstående samt handleda och utbilda personal.

I Nybro kommun finns ett resursteam för palliativ vård. Vårt uppdrag är att ge råd och stöd till den enskilde/närstående samt handleda och utbilda personal.

Gruppen består av sex stycken omsorgsassistenter, fyra stycken sjuksköterskor, en arbetsterapeut, en sjukgymnast och en enhetschef. Därutöver finns inom varje geografiskt område palliativa ombud, specialutbildade omsorgsassistenter.

Vi jobbar med att lindra när det inte längre går att bota samt stödja den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv till dess slut. Vi jobbar i nära samarbete med primärvården och sjukhuset.

De fyra hörnstenarna i den palliativa vården och omsorgen bygger på symtomlindring, teamsamverkan, god kommunikation och relation mellan den enskilde/närstående och personal samt ge stöd till närstående både under och efter vårdtiden.

Försäkringskassan om närståendepenning

Nationella rådet för palliativ vård

Nationellt vårdprogram för palliativ vård

Kontakta oss

Omsorgsförvaltningen

Om du har frågor inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområden kan du ta kontakt via kommunens växel 0481-450 00.

Verksamhetsområden:

  • Hemtjänst
  • Särskilt boende
  • Hälso- och sjukvård
  • Rehabilitering och hjälpmedel

Det går även bra att skicka ett mail: omsorg@nybro.se

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.