Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Om våra insatser till föräldrar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder. Med öppenvårdsinsatser menar vi sådan hjälp som vi kan ge på hemmaplan. Motsatsen, slutenvårdsinsatser, ges i boende utanför det egna hemmet (familjehem eller hem för vård eller boende).

Allt hjälpbehov från oss (utom råd och stöd) måste först utredas, innan hjälpen kan påbörjas. Utredningens syfte är att bedöma behov av åtgärd och i så fall vilken åtgärd som är mest lämplig i det aktuella fallet.

Insatser i öppenvård är den absolut vanligaste åtgärden från oss. Syftet med åtgärden kan variera men är vanligen att ge stöd i en ansträngd social situation och visa på alternativa handlingsmönster.

Våra öppenvårdsinsatser är följande:

Råd och stöd

I normalfallet är detta en form av hjälp som kan ges utan att en utredning först genomförs. Om det är fråga om upprepade samtalskontakter, kommer dock ett ärende att öppnas och en utredning att genomföras. Råd och stöd kan ges av socialsekreterare eller annan personal på Barn- och familjeenheten.

Kontaktperson

Ibland är det lämpligt att ge stöd i form av att erbjuda relation till en vuxen förebild, som inte är ”professionell hjälpare”. Kontaktperson är en sådan insats. Uppgiften för en kontaktperson är att vara ett vardagligt stöd och ett gott föredöme, en vuxen person att kunna lita på och anförtro sig åt. Kontaktpersonen är inte socialtjänstens förlängda arm och har ingen rapporteringsskyldighet (annat än anmälningsskyldigheten enligt 14:1 SoL).

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av ett upplägg där arbete med familjen som helhet pågår samtidigt men där avlastning behövs för att orka ta emot övriga insatser.

Öppenvårdsbehandling för ungdomar

Ibland upptäcker vi problem som vi kanske inte själva är bäst på att hjälpa till med. Det kan till exempel röra sig om psykiska problem. Vi kan då istället skriva en remiss till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Det kan kanske även röra sig om ett mindre barn som har behov av mer stimulans. Detta kan vi hjälpa till att tala om för ansvariga för barnomsorgen i kommunen. En ungdom kan ibland behöva stöd i skolan. Då kanske det är bättre att vi hjälper till med en kontakt med elevvårdspersonal (skolkurator, skolpsykolog). Vårt mål är att vara flexibla och hitta den lösning som passar bäst i varje enskilt fall. Alla behov är unika och det gör att även våra hjälpinsatser ser olika ut!

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000