Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Örsjö

Denna ortsanalys behandlar Örsjö och avgränsningen för ortsanalysen är Örsjö tätort. Ortsanalysen är en inledande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Nedan presenteras ortsanalysen av Örsjö. Det går att ta del av materialet genom att läsa en sammanställning av ortsanalysen i pdf-format samt genom att titta på de planscher som ställdes ut under dialogkvällen.

Örsjö – Ortsanalys

En barnkonsekvensanalys har tagits fram för alla orter som analyseras i en ortsanalys. Denna belyser både barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Dialog genom workshop har förts med barnen i den aktuella orten.

Barnkonsekvensanalys Örsjö

Sammanfattning från dialogträff 12 oktober

Här redovisas en sammanfattning av inkomna svar på svarstalong som fanns att fylla i på dialogträffen den 12 oktober.

Kvaliteter i Örsjö

Örsjö upplevs som en fin och lugn miljö med en god gemenskap i samhället. Vandringsleden, utegymmet och sjön lyfts fram. Möjligheten att resa med tåg lyfts även fram som en kvalitet.

Vad är bra i Örsjö?

Det som är bra i Örsjö är omgivningarna, vandringsleden, stationen, skolan, gemenskapen, föreningarna i samhället och återvinningen.

Vad skulle kunna bli bättre?

Bland förbättringsförslagen som inkom under dialogkvällen är det framförallt kommersiell service genom en matbutik som efterfrågas. Därefter gäller förbättringsförslagen fler avgångar för Krösatågen och för busstrafiken i Örsjö. Tung trafik genom samhället gör att trafiksituationen upplevs som osäker och cykelvägar efterfrågas.
Enstaka förbättringsförslag gäller offentlig service med 55+-boende om samlingslokal och odlingsmöjlighet, att förskolans lokaler kan bli bättre och önskemål en bättre återvinningsstation. Önskemål inkom även om kommersiell service genom café/pub.

Hur ser du på Örsjös framtid?

Örsjöborna ser ljust på framtiden, och lyfter fram skolan som en viktig del i orten i framtiden.

Underlag till ortsanalys

Barnkonsekvensanalys_karta

Flygbild_1

Flygbild_2

Historisk utveckling

Info-plansch

Infrastruktur

Invånardialog_1

Invånardialog_2

Karta över Örsjö

Landskapet

Lynchanalys

Läge och omland

Naturvärden

Planmosaik

Rekreation och friluftsliv

Sammanfattade slutsatser

Service

Statistik

Vision 2050

Karta

Örsjö ortsanalys

Örsjö, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.