Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgifter utgörs av registreringsavgift, årlig kontrollavgift och debitering för uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad

Registreringsavgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen på en timmes arbete. I dagsläget innebär det en avgift på 1165 kronor. Timtaxan räknas upp med konsumentprisindex, KPI.

Årlig kontrollavgift

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljö- och byggnämnden, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.

Kontrollavgiften är en fast timavgift och varierar med det antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid. Kontrolltiden bestäms dels av riskerna med hanteringen och dels av resultat från tidigare kontroller.

Avgiften är 1165 kronor per kontrolltimme år 2020. I kontrolltiden ingår inläsning inför kontrollen, kontroll av verksamheten (inspektion, revision, provtagning och analys), upprättande av kontrollrapport, bedömning av analysresultat, samt registerhållning. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgifterna med den procentsatsen för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Informationsmaterial om modellen för riskklassning och beräkning av kontrollavgifterna samt blanketten för underlag för riskklassningen.
Kontakta oss om du vill ha mer information.

Beslut om taxan togs på kommunfullmäktige den 16 december 2020.

Avgift för uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll, uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad, betalas efter beslut av miljö- och byggnämnden, av det ansvariga företaget. Debitering sker enligt timtaxan. Timdebitering används även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000