Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Avgifter för livsmedelskontroll

Avgifter utgörs av registreringsavgift, kontrollavgift för planerad kontroll och debitering för uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad

Registreringsavgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en handläggningsavgift för registreringen på en timmes arbete. I dagsläget innebär det en avgift på 1340 kronor.

Kontrollavgift för planerad kontroll

En kontrollavgift ska betalas till kontrollmyndigheten efter varje planerad kontroll. Grundprincipen är att varje verksamhet ska stå för de kostnader som den ger upphov till. Avgiftsbeloppet baseras på den faktiska tillsynstid som utförts under kontrollen. För 2024 är timtaxan 1340 kronor. Timtaxan räknas upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

I Ordinarie kontroll ingår bland annat förarbete innan besöket, t.ex. inläsning, själva kontrollen på plats, eventuell provtagning, granskning av material t.ex. märkning och följesedlar, rapportskrivning, administrering och annat efterarbete. Avvikelsehantering och uppföljande kontroll utöver ordinarie, ingår inte utan betalas separat.

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftning 2022 antogs av kommunstyrelsen den 24 januari 2022 och fastställdes den 1 februari 2022.

Avgift för uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad

Om den ordinarie kontrollen visar på brister i livsmedelsföretagets verksamhet, kan det krävas ytterligare kontrolltillfällen för att se att bristerna har åtgärdats. Denna extra kontroll, uppföljande kontroll som ursprungligen inte var planerad, betalas efter beslut av miljö- och byggnämnden, av det ansvariga företaget. Debitering sker enligt timtaxan. Timdebitering används även vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.