Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Så här går en utredning till

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning kan vara att en vuxen person själv har kontaktat socialtjänsten och ansökt om stöd för skadligt bruk och beroende av alkohol, narkotika och/ eller spel om pengar. Det kan också hända att socialtjänsten har fått en anmälan från någon utomstående gällande oro för att en vuxen far illa på grund av skadligt bruk och beroende.

Utredning inleds alltid vid en ansökan
En utredning inom socialtjänstens vuxenenhet inleds nästan alltid enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). En utredning kan inledas av olika skäl där en anledning kan vara att en vuxen person kontaktat socialtjänsten och själv bett om hjälp. Det kallas för ansökan. När en enskild person ansöker om stöd inleds alltid en utredning.

Orosanmälan
Det händer ibland att socialtjänsten får anmälningar från någon utomstående, till exempel en anhörig eller annan privatperson, sjukvården eller polisen som är orolig att en vuxen person far illa på grund av skadligt bruk och beroende. När socialtjänsten får in en sådan så kallad orosanmälan tas kontakt med den person som anmälan gäller och det görs en bedömning om utredning ska inledas. En orosanmälan betyder inte att det automatiskt kommer inledas en utredning.

Utredningsprocessen
Att du som ansöker om stöd är delaktig genom hela utredningsprocessen är viktigt. I kontakten med dig sker olika utredningsåtgärder för att få svar på vilket behov av stöd och hjälp du har. Exempel på utredningsåtgärder är samtal med dig eller andra personer som är viktiga för dig. Det kan även om du ger tillåtelse ske samtal med andra som du har kontakt med t.ex. anhöriga, sjukvård eller arbetsgivare.

En utredning ska alltid leda till ett beslut. Den information vi fått under utredningstiden ligger till grund för beslutet. Om socialtjänsten bedömer att det inte finns något behov av stöd eller skydd för dig avslutas kontakten med socialtjänsten. Görs bedömning att det finns behov av stöd och du önskar detta, fattas ett beslut om lämplig insats.

Exempel på olika insatser som socialtjänsten kan erbjuda vid skadligt bruk och beroende utöver råd- och stödsamtal är olika inriktningar i form av samtalsstöd med socialsekreterare eller andra individuellt anpassade öppenvårdsinsatser, t.ex. utandningsprov, urinprov, antabusdelning. I Nybro kommun finns en centralt belägen öppenvård med samlingsnamnet Bryggan. Som alternativ finns även olika slag av boendestöd, anhörigstöd eller när öppenvårdsinsatser inte fungerar, annan vård och behandling på institution.

Allvarliga risker för hälsa och liv
Det händer ibland att du som träffar socialtjänsten och den socialsekreterare som ansvarar för utredningen inte är överens om vilken hjälp du behöver. Om socialtjänsten bedömer att det finns allvarliga risker för dig utifrån ett pågående skadligt bruk och beroende av alkohol eller narkotika finns det möjligheter för socialtjänsten att ansöka enligt en tvångslag, LVM (lagen om vård av missbrukare) hos domstol. Ett ärende till Förvaltningsrätten om LVM innebär att det är Förvaltningsrätten som avgör om du har behov av hjälp eller skydd även om du inte vill det.

Vi har tystnadsplikt
Inom socialtjänsten är det sträng sekretess vilket innebär att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Uppgifter om dig eller din familj får inte lämnas till någon utomstående eller obehörig. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket t.ex. innebär att alla som jobbar inom socialtjänsten är skyldiga att informera avdelningen Barn- och familj om det i kontakten framkommer uppgifter om att ett barn misstänks fara illa.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.