Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Att tänka på vid snösmältning och kraftigt regn

Du har personligen ansvaret för att skydda din fastighet. I första hand är det alltså du själv som ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor.

Ha koll på det normala vattenståndet och historiken

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter från den gången kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.

Följ väderprognoserna och fråga oss på kommunen

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna. Där brukar varningar läsas upp. Vi på kommunen kan också ge information om hur vattenläget ser ut.

Flytta saker du är rädd om

Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.

Skaffa pumpar i god tid

Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.

Se över villkoren i din försäkring

Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig. Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv.

Bygg tillfälliga barriärer av sandsäckar

Tillfälliga barriärer av sandsäckar kan stoppa en mindre översvämning. Ta bort barriären så snart faran för eller själva översvämningen är över.

Övriga enkla åtgärder alla kan göra

Även om du inte bor låglänt nära en sjö eller ett vattendrag kan du göra några enkla saker för att minska risken för översvämning i dagvattensystem och liknade om vi får mycket regn. Se till att mark- och dagvattenbrunnar ej är täckta med löv, is eller snö. Det kan fungera som barriärer för vattnet så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna.

Om du inte bor permanent i ditt hus vid vatten

  • Bryt elektriciteten och stäng av eventuella gasledningar. Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination.
  • Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning.
  • För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderandepropp med gummitätning.

Vad gör Nybro kommun?

Vi på Nybro kommun arbetar med att förhindra källaröversvämningar genom att leda bort vatten till mindre känsliga områden. Trots att vi de senaste åren har satsat mycket på att bygga ut vårt ledningsnät och separera dagvatten från spillvatten kan ledningsnätet inte klara alla extrema situationer. Vi arbetar även förebyggande och har ansvar för planeringen av var det är säkert eller olämpligt att bygga, bland annat med hänsyn till översvämningsrisken.

Vi har även tagit fram en broschyr med enkla tips och råd till dig som äger en fastighet eller driver en verksamhet: Klimatförändringar i Nybro kommun (pdf)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.