Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Byggnation av en trygg och hållbar skola

Projektet att bygga en trygg och hållbar skola är en satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort. Målet är att bygga trygga, hälsosamma och långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor.

Projektet innefattar nybyggnation och renovering av förskolor och grundskolor i Nybro centralort. De nya lokalerna och utomhusytorna ska stimulera till nyfikenhet, fysisk aktivitet och bidra till att stärka barnens inlärning. Skolorna ska byggas i hållbara och miljövänliga material och ge en trygg, trivsam och hälsosam miljö för barn, elever, lärare och övrig skolpersonal.

Lokalerna kommer att bidra till en minskad energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Samtidigt tar projektet höjd för kommande förändringar i klimatet och lagstiftning kring byggnaders klimatpåverkan och inomhusmiljö.

Målsättningen är att projektet ska vara genomfört fram till år 2025.

Projektets tre delar

Nybyggnation av Västerängsskolan

En ny och större F-6 skola med två paralleller och plats för cirka 350 elever kommer att byggas vid Västeräng. Det kommer ge ett tillskott av skollokaler som behövs för fler elever i Nybro centralort. Den nya skolans huvudbyggnad ska byggas och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Resultatet blir en hoppfull och hållbar skola som är trygg, tillgänglig och hälsosam för elever och personal.

Västerängsskolans lokaler från 1958 rivs eftersom de är slitna och inte räcker till för att skolverksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. De elever som tillhör Västerängsskolan kommer under byggtiden att erbjudas ersättningslokaler vid Åkrahällskolan och Fagerslättskolan.

Se skolans hemsida för information om tidsplan med mera:

Om Västerängsskolan

Renovering och tillbyggnad av Madesjöskolan

Madesjöskolan, en F-9-skola, kommer att renoveras. I samband med renoveringen kommer viss om- och tillbyggnad att genomföras. Resultatet blir en bra planlösning och en trygg miljö för elever och personal.

Madesjöskolans nuvarande lokaler är slitna och en viss utökning av lokalerna behövs för att möta ett ökande antal elever under de kommande åren.

Tidsplanen är ännu inte helt fastlagd. Information om projektets fortsatta utveckling kommer att lämnas fortlöpande.

Om Madesjöskolan

Färdig i januari 2024: Förskolan Nygården

Förskolan Nygården är en nybyggnation som ersatte de tidigare förskolorna Gammelgården och Högaberg från och med januari 2024. Förskolan ligger i en fantastisk närmiljö med Qvarnasläts hembyggdsgård, Joelskogen och Linneasjön runt hörnet. Den nya förskolan har åtta förskoleavdelningar vilket är en ökning jämfört med den tidigare kapaciteten i området. Förskolan är byggd enligt Miljöbyggnad Silver och ger en trygg och hälsosam miljö för barn och personal vid förskolan.

Om förskolan Nygården

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.