Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Västerängsskolan

Västerängsskolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem i centrala Nybro.

Skolan ligger i Västerängsområdet nära skogs- och kulturområden med promenadavstånd till det mesta. På Västerängsskolan har vi en stark präglad helhetssyn på barnens lärande. Vi vet hur viktigt samsyn, kommunikation, trygghet och lärande är för elevernas fortsatta utveckling.

Frågor och svar gällande nybyggnation av Västerängsskolan.

Västerängssskolan är del av en satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Nya lokaler och utomhusytor behövs för att räcka till antalet barn och elever som ökar i Nybro centralort. Målet är att bygga trygga, hälsosamma och långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor.

 

På grund av ökat antal elever bildar vi tre förskoleklasser till den kommande Västerängsskolan inför läsåret 22/23. Det kommer också att tas in tre förskoleklasser även läsåret 23/24.

Under nybyggnationstiden kommer ersättningslokalerna att bli på Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan. Det hade varit önskvärt att samla hela blivande Västerängsskolan på ett ställe men dessvärre finns det inte så stora lokaler lediga för att tillfälligt ta emot alla Västerängsskolans klasser som det blir fullt ut från läsåret 22/23.

De blivande förskoleklassplaceringarna inför läsåret 22/23 är klara och nu kommer en klassbildningsprocess att starta för att gruppera eleverna i tre förskoleklasser. Denna process är densamma som vid andra skolor som har fler paralleller och klasserna sätts samman på lämpligaste sätt. Detta innebär att vi ännu inte kan ge besked om vilka elever som kommer att gå tillsammans och om de kommer att ha ersättningslokal på Åkrahällskolan eller på Fagerslättsskolan. Vårdnadshavarna meddelas under senare del av vårterminen.

Nej, enligt skolskjutsreglementet erbjuds inga elever skolskjuts inom centralorten. Det gäller även för dessa elever.

Vi arbetar för att eleverna ska kunna gå kvar på Åkrahällskolan även under årskurs 4, men vi behöver utreda lokalförutsättningarna ytterligare. Vi återkommer med ett svar här, så snart vi vet.

Denna fråga behöver utredas och kommer därför att besvaras i framtiden.

Västerängsskolan

Västerängsgatan 34, 382 32 Nybro, Sverige

Västerängsskolan är den yttre centralskolan och är en F-3 skola med tillhörande fritidsavdelningar.

Kontakta oss

Skolexpedition

Alsterbroskolan
0481-452 38

Fagerslättskolan
0481-452 38

Flerohopp skola
0481-454 78

Grundsärskolan (Hanemåla och Paradiset)
0481-455 36

Hanemålaskolan
0481-455 36

Kristvallabrunn skola
0481-452 38

Madesjöskolan
0481-454 78

Orrefors skola
0481-454 78

Paradisskolan
0481-455 22

Västerängskolan
0481-455 36

Örsjö skola
0481-455 36

Verksamhetschef och rektorer - grundskola och fritidshem

Verksamhetschef grundskola
Daniel Hjertqvist
0481-455 17
daniel.hjertqvist@nybro.se

Rektorer
Anna Hård af Segerstad
Fagerslättskolan f-3 samt fritids
0481-452 18
anna.hardafsegerstad@nybro.se

Camilla Tagesson
Hanemålaskolan samt fritids
0481-455 37
camilla.tagesson@nybro.se

Cecilia Bäck
Grundsärskola
0481-455 43
cecilia.back@nybro.se

Emma Pernbert
Paradisskolan f-6 samt fritids
0481-455 16
emma.pernbert@nybro.se

Heinz Rejdvik
Madesjöskolan 7-9
0481-454 82
heinz.rejdvik@nybro.se

Magnus Holmerin
Paradisskolan 7-9
0481-455 15
magnus.holmerin@nybro.se

Malin Westergren
Fagerslättskolan 4-6 samt fritids
0481-455 12
0761-36 55 69
malin.westergren@nybro.se

Penelope Grant
Västeräng, Örsjö samt fritids
0708- 83 63 07
penelope.grant@nybro.se

Per Nilsson-Ekholm
Madesjöskolan f-6 samt fritids
0481-455 08
per.nilsson-ekholm@nybro.se

Pär Axelsson
Alsterbro, Kristvallabrunn samt fritids
0481-452 83
par.axelsson@nybro.se

Ulrika Barkstedt
Orrefors, Flerohopp samt fritids
0733-57 44 78
ulrika.barkstedt@nybro.se

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: barnochutbildning@nybro.se

Skolkuratorer

Alsterbro skola f-9
Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-456 76

Fagerslättskolan f-6
Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Flerohopp skola f-6
Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Hanemålaskolan f-6
Emmy Högström Tagesson
emmy.tagesson@nybro.se
0481-452 78

Kristvallabrunn skola f-6
Ulrika Andersson
ulrika.andersson@nybro.se
0481-456 76

Madesjöskolan f-6
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Madesjöskolan 7-9
Linn Eriksson
linn.eriksson@nybro.se
0481-454 77

Orrefors skola f-6
Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan f-6
Ulrika Andersson
ulrika.sandersson@nybro.se
0481-456 76

Paradisskolan 7-9
Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Västerängskolan f-3
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Örsjö skola f-6
Monica Gullin
monica.gullin@nybro.se
0481-452 71

Särskolan Hanemåla f-10
Emmy Högström Tagesson
emmy.tagesson@nybro.se
0481-452 78

Särskolan Paradisskolan 7-10
Janina Johansson
janina.johansson@nybro.se
0481-455 26

Åkrahällskolan
Anna Bramming
anna.bramming@nybro.se
0481-455 57

Anna Wadsten
anna.wadsten@nybro.se
0481-456 76

Ulrika Andersson
ulrika.sandersson@nybro.se
0481-456 76

Skolpsykologer

Alsterbro skola f-9
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Fagerslättskolan f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Flerohopp skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Hanemålaskolan f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Kristvallabrunn skola f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Madesjöskolan f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Madesjöskolan 7-9
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Orrefors skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Paradisskolan f-6
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Paradisskolan 7-9
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Västerängskolan f-3
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Örsjö skola f-6
Ibelises Pozo Karlsson
ibelises.pozo-karlsson@nybro.se
0481-452 68

Särskolan Hanemåla f-10
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Särskolan Paradisskolan 7-10
Ingrid Hult
ingrid.hult@nybro.se
0481-452 76

Åkrahällskolan
Martin Arvidsson
martin.arvidsson@nybro.se
0481-457 60

Skolsköterskor

Alsterbro skola f-9
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Fagerslättskolan f-6
Emy Tysk
emy.tysk@nybro.se
0481-455 06

Flerohopp skola f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Hanemålaskolan f-6
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Kristvallabrunn skola f-6
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Madesjöskolan f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Madesjöskolan 7-9
Johanna Nubert
johanna.nubert@nybro.se
0481-454 86

Orrefors skola f-6
Åsa Strandberg
asa.strandberg@nybro.se
0481-452 85

Paradisskolan f-6
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Paradisskolan 7-9
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Västerängskolan f-3
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Vik skolsköterska Maria Ström
maria.strom@nybro.se
0481-452 72

Örsjö skola f-6
Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Särskolan Hanemåla f-10
Åsa Magnusson
asa.magnusson@nybro.se
0481-455 42

Särskolan Paradisskolan 7-10
Elin Carlström
elin.carlstrom@nybro.se
0481-455 21

Åkrahällskolan
Ann-Sofie Bäckström
ann-sofie.backstrom@nybro.se
0481-455 56

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000