Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Förskolan Nygården

Förskolan Nygården är under byggnation. Vintern 2024 beräknas den nya förskolan vara färdig att tas i bruk och välkomna barnen.

Avdelningarna vid nuvarande Högaberg och Gammelgårdens förskolor kommer att flytta in på Nygården, som kommer att ha kapacitet för totalt åtta avdelningar. Förskolan ligger i en fantastisk närmiljö med Qvarnasläts hembyggdsgård, Joelskogen och Linneasjön runt hörnet.

Nygårdens lokaler byggs till att stimulera barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen samt utveckla barnens förmåga till att bli självständiga individer. Det kommer att finnas plats både för arbete, lek och undervisning.

De nybyggda lokalerna kommer vara flexibla och lätta att överblicka vilket kommer att skapa trygghet både för barn och personal.

Tidsplan

Nedan beräknade tidsplan är en målsättning för byggnationen av förskolan Nygården.

  • Vintern 2024: Den nya förskolan är färdig att tas i bruk och välkomna barnen.
  • December 2023: De nya lokalerna är klara för inflytt. Förberedelse för verksamheten kan påbörjas.
  • Mellan den 3 oktober till den 11 december 2022 är Vasagatan avstängd för byggnationen. Följ orange vägvisning. Del av gatan behöver användas för uppställning av kranar samt material för väderskydd, ställning samt förberedande inför stommontaget.
  • Juni 2022: Markarbete för byggnation av Nygården påbörjas.
  • Mars 2022: Efter upphandling utser fastighetsägaren AB Nybro brunn företaget Peab som huvudansvarig entreprenör för byggnationen av förskolan Nygården.

Hållbara lokaler ger en hälsosam miljö

Förskolan Nygården ska byggas och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Lokalerna kommer att vara ändamålsenliga och attraktiva med bra ljud- och ljusmiljö. Miljövänliga material kommer att ge en trygg, trivsam och hälsosam miljö för barn, lärare och övrig skolpersonal.

Byggnaderna kommer också att bidra till en minskad energianvändning och en ökad andel förnybar energi.

Fokus på utemiljön för barnen

Stort fokus i projektet ligger på utemiljön. Gården kommer att vara uppdelad i olika zoner för att skapa utmaningar och väcka intresse för barn i alla åldrar.

I anslutning till entréerna kommer det att finnas plats för utesov när barnen behöver en sovstund. En fördel eftersom forskning visar att barn som sover utomhus får minskat antal infektioner.

Såhär ska förskolan Nygården se ut när den är färdigbyggd:

Husfasad kortsida söder förskolan Nygården

Förskolan Nygårdens fasad mot söder

Husfasad kortsida norr förskolan Nygården

Förskolan Nygårdens fasad mot norr

Husfasad kortsida öster förskolan Nygården

Förskolan Nygårdens fasad mot öster.

Projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Nygården är del av en större satsning på barn och elever i för- och grundskola i Nybro kommun. Skolsatsningen görs för att antalet barn i Nybro ökar. Målet är att bygga trygga, hälsosamma och långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor. Som helhet innefattar skolsatsningen Gammelgårdens och Högabergs förskolor (nya Nygården), Västerängsskolan och Madesjöskolan.

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Förskolan Nygården

Vasagatan 26a, Nybro, Sverige

Förskolan Nygården är under byggnation. Vintern 2024 beräknas den nya förskolan vara färdig att tas i bruk och välkomna barnen. Den kommer att ha kapacitet för totalt åtta avdelningar. Förskolan ligger i en fantastisk närmiljö med Qvarnasläts hembyggdsgård, Joelskogen och Linneasjön runt hörnet.

Kontakta oss

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

forskola.fritidswebben@nybro.se

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Gammelgården, Högaberg och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000