Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Visionen bottnar i en stark framtidstro och vill förstärka den drivkraft, framåtanda och stolthet som finns.

Visionen omfattar hela Nybro kommun både tätort och landsbygd. Och alla i kommunen, såväl invånare som medarbetare eller företagare har en viktig roll i att vi når visionen. Målen som har visionen som utgångspunkt tog kommunfullmäktige beslut om den 17 september 2018.

Vår vision: Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro.

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga.

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss.

Perspektiv: Tillväxt, Hållbarhet, Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

Attraktivt & kreativt

Vi har en levande kommun med attraktiv och kreativ miljö. Här finns mötesplatser, meningsfull fritid och en stimulerande tillvaro för människor i alla åldrar. Här finns möjligheter för den som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas.

Delaktigt & tryggt

Vi har ett öppet klimat, ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av inflytande och omtanke, där mångfald är en tillgång. Den som är behov av stöd och hjälp bemöts med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

Stolt & modigt

Vi har den bästa utbildningen och en fantastisk omsorg. Vi är tillgängliga och professionella i vårt bemötande liksom i vårt sätt att tillhandahålla service och stöd. Här finns en hållbar tillväxt, miljö och social gemenskap. Ekonomin ger varje år ett överskott i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Ett växande näringsliv

Vi är en attraktiv kommun att verka i som företagare. Vi är tillgängliga, har goda relationer och en effektiv och kvalitativ handläggning.

Attraktiv arbetsgivare

Vi är en utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av tillit och medskapande, fri från diskriminering och kränkande handlingar.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.