Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Enskilt dricksvatten

Om du vill veta kvaliteten på ditt brunnsvatten, kan du skicka ett vattenprov för analys. Nybro kommun har avtal med Eurofins Environment Testing Sweden AB och proverna lämnas i kommunhuset Balder med besöksadressen Stora Trädgårdsgatan 5. Provflaskor för vattenprovtagning skickas till ert utlämningsställe efter beställning i Webshop, se nedanstående länk. Vattenproverna ska tas efter klockan 09.00 på tisdagar och lämnas in på Medborgarkontoret samma dag före klockan 13.45.

Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk och mikrobiologisk analys. Men du kan naturligtvis välja det du tycker är mest lämpligt.

Har du barn under 2 år eller är gravid och är skriven på fastigheten betalar Nybro kommun ett prov som avser Mikrobiologiskt + Kemiskt analys. (Radon och metallanalys ingår inte).

Ett alternativt inlämningsställe som finns i Kalmar är Jetpak Kalmar på Propellervägen 9, öppet Mån-Fre kl. 08.00-16.00

Beställ vattenprov

Beställ vattenprov, gravid/barn under 2 år

Analyspaket

Det kan finnas lokala problem med vattenkvaliteten som inte ingår i grundanalyspaketen. Till exempel kan bergborrade brunnar innehålla höga halter av uran, radon eller arsenik. Dessa analyser går att beställa utöver den mikrobiologiska eller kemiska analysen. Vill du analysera ditt vatten för en annan parameter som inte ingår i ordinarie analyspaket, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Underhåll din brunn

För att säkra kvaliteten på sitt brunnsvatten är det viktigt att underhålla sin brunn. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med, bland annat, bakterier kan rinna ned i brunnen och förorena dricksvattnet.

Livsmedelsverket har informationsansvar för enskilda dricksvattenanläggningar.

Frågor och svar

Vad händer om vattnet tar slut i min brunn?

Svar: Som fastighetsägare med egen brunn har man ett eget ansvar för sin vattenförsörjning, alltså kommunen har inget ansvar för om din brunn sinar eller har dålig vattenkvalitén. Du bör därför själv hålla koll på vattennivåerna, för att kunna förutsäga om brunnen håller på att sina och åtgärder behövs. Har man låga nivåer i sin brunn bör man kanske undersöka andra alternativ t.ex. om man ska borra en ny brunn. Du har även ett eget ansvar att dina djur får tillgång till vatten.

Jag har slut på vatten i min brunn. Ska man eller kan man fylla på? Svar: Att fylla på en sinad brunn är en mycket kortsiktig lösning, då vattnet lämnar brunnen på samma sätt som det strömmar till. Vi rekommenderar att i stället borra efter en ny brunn.

Jag har ofta slut på vatten i min brunn, nu vill jag borra djupare/ny brunn, hur går jag till väga? Svar: Vi rekommenderar att du använder dig av certifierade brunnsborrare. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i samarbete med certifieringsorganet SITAC och branschorganisationerna tagit fram de krav som ställs för certifiering av vatten- och brunnsborrare.

Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten. Men är du inom ett kommunalt vattenskyddsområde kan det krävas tillstånd från miljö-och byggnämnden. Glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.

Kan jag ansluta mig till kommunalt vatten? Svar: Kontakta din kommun/VA-bolag för att se hur utbyggnadsplanerna ser ut just där du bor.

Jag har slut på vatten, var kan jag hämta dricksvatten? Svar: Vänd dig till VA- bolaget för att höra vart du kan köpa dricksvatten.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht? Svar: Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta. Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla lika länge som mjölk i kylskåp, det vill säga minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Mer information om enskild dricksvattenbrunn

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Livsmedelsverket

Certifierade brunnsborrare

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.