Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Bjällingsmåla naturreservat

Bjällingsmåla naturreservat

Naturreservatet Bjällingsmåla ligger på promenadavstånd från Alsterbro vid södra delen av Store Hindsjön. Här bjuds på bad vid en fin sandstrand och omväxlande skogspromenader.

Skogen präglas av närheten till sjön med lågväxande ek. Den mineralrika grönstenen som finns i marken gynnar både växt- och djurlivet. I västra delen av reservatet växer en urskogsliknande, varierad och olikåldrig lövskog med dungar av grov asp, ek och hasselbuketter. I blöta partier finns al, sälg och döda träd. Har du tur kan du få syn på mindre hackspett, vår allra minsta hackspett, inte större än en bofink. Den lever av vedinsekter som kräver god tillgång på död ved. Högstubbarna i skogen är särskilt viktiga både som boträd och för födosök för spettarna.

Du kan leta efter den ovanliga blomskägglaven som växer högt upp i ekens trädkronor. Blomskägglaven trivs på platser där det är ljust och fuktigt. Den för en tynande tillvaro i Sverige. På liggande grova, starkt ruttnande aspstammar växer den ovanliga kandelabersvampen som bryter ner veden.

Vid badplatsen Sandvik finns en gles tallskog. Här kan du ta dig ett dopp från de solvarma klipphällarna eller låta barnen leka vid den långgrunda sandstranden. Här finns även en grillplats som du kan använda med medhavd ved/kol.

Det finns en vandringsled i reservatet som börjar vid Patron Trädgårdhs väg längs med Frösekevägen.

I Hindsjön och Alsterån finns utter. Sedan miljögiftet PCB förbjöds på 1970-talet har uttrarna ökat i antal. De har nu återvänt till Alsteråns vattensystem. För att uttern ska trivas behövs skyddande vegetation utmed stränderna och lämpliga boplatser som vattennära stenrösen och stora rotvalv. Uttern är skygg och mest aktiv på natten. Den är svår att få syn på, men avslöjas av spårstämplar och spillning. Uttern är Smålands landskapsdjur. Den lever främst av fisk, men även av kräftor, groddjur och gnagare.

Värt att veta

Naturreservatet Bjällingsmåla omfattar 68 hektar varav 15 hektar är vatten. Vid Store Hindsjön finns en parkeringsplats invid Sandviks badplats med grillplats. Fiskekort krävs för att fiska i sjön. Vintertid är blankisen populär bland skridskoåkare. Reservatet sköts genom att smågran röjs bort och all död ved som lågor, högstubbar, torrträd och hålträd lämnas kvar.

Vägbeskrivning

Från Nybro, kör 28 km mot Alsterbro. Vid infarten till Alsterbro sväng vänster mot Fröseke. Sväng in höger på Patron Trädgårdhs väg och parkera vid slutet av vägen alternativt fortsätt 400 m och sväng höger in på en liten oskyltad grusväg mot Sandviks badplats och en parkeringsplats. Följ stigen åt höger för att komma till badplatsen. Går du istället åt vänster längs strandkanten kan du sedan vandra fritt i skogen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000