Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bjällingsmåla naturreservat

Bjällingsmåla naturreservat

Naturreservatet Bjällingsmåla ligger på promenadavstånd från Alsterbro vid södra delen av Store Hindsjön. Här bjuds på bad vid en fin sandstrand och omväxlande skogspromenader.

Skogen präglas av närheten till sjön med en varierad blandskog där lågvuxen ek är vanligast men med gott om klibbal, gran, tall och björk. Den basiska grönstenen som finns i marken ger området en för trakten ovanligt rik lundflora med arter som myskmadra och många sällsynta svampar som ametistkantarell, många vackra spindlingar och den stora solfingersvampen. I västra delen av reservatet växer en urskogsliknande, varierad och olikåldrig lövskog med dungar av grov asp, ek och hasselbuketter. I blöta partier finns al, sälg och döda träd. Har du tur kan du få syn på mindre hackspett, vår allra minsta hackspett, inte större än en bofink. Den lever av vedinsekter som kräver god tillgång på död ved. Högstubbarna i skogen är särskilt viktiga både som boträd och för födosök för spettarna.

Du kan leta efter den ovanliga blomskägglaven som växer högt upp i ekens trädkronor. Blomskägglaven trivs på platser där det är ljust och fuktigt. Den för en tynande tillvaro i Sverige. På liggande grova, starkt ruttnande aspstammar växer den ovanliga kandelabersvampen som bryter ner veden.

Vid badplatsen Sandvik finns en gles, sandig tallskog. Här kan du ta dig ett dopp från de solvarma klipphällarna eller låta barnen leka vid den långgrunda sandstranden. Här finns även en grillplats som du kan använda med medhavd ved/kol.

Det finns en skyltad vandringsled, den 2,7 km långa Bjällingsmålaleden, som börjar vid Patron Trädgårdhs väg vid reservatsparkeringen.

I Hindsjön och Alsterån finns utter. Sedan miljögiftet PCB förbjöds på 1970-talet har uttrarna ökat i antal. De har nu återvänt till Alsteråns vattensystem. För att uttern ska trivas behövs skyddande vegetation utmed stränderna och lämpliga boplatser som vattennära stenrösen och stora rotvalv. Uttern är skygg och mest aktiv på natten. Den är svår att få syn på, men avslöjas av spårstämplar och spillning. Uttern är Smålands landskapsdjur. Den lever främst av fisk, men även av kräftor, groddjur och gnagare.

Bra att veta

  • Naturreservatet Bjällingsmåla bildades 2004 och omfattar 68 hektar varav 15 hektar är vatten.
  • Vid Sandvik i reservatets nordöstra del finns en badplats med grillplats.
  • En skyltad vandringsled genom reservatet utgår från parkeringen.
  • Fiskekort krävs för att fiska i sjön.
  • Vintertid är blankisen populär bland skridskoåkare.
  • Reservatet sköts genom att smågran röjs bort och all död ved som lågor, högstubbar, torrträd och hålträd lämnas kvar.

Vägbeskrivning

Från Nybro, kör 28 km mot Alsterbro. Vid infarten till Alsterbro österifrån, sväng vänster mot Fröseke. Efter 200 m sväng höger in på Patron Trädgårdhs väg och parkera vid slutet av vägen.Från parkeringen utgår en vandringsled som leder dig till Sandvik där man kan bada och grilla.

Koordinater (SWEREF99_TM) till P-plats; N 6310100 E 555238.
Koordinater till Sandviksbadet; N 6310398 E 5548881

Naturkartan Bjällingsmålaleden

Länk till kartplansch över Alsterbro, Sandslätt, Bjällingsmåla och Vikroken

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.