Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Rismåla naturreservat

Strax norr om Nybro stad ligger Rismåla naturreservat.

Här kan du promenera längs stigar som slingrar sig fram till Rismåla göl. Du kan också se spåren efter inlandsisens enorma krafter. I sydöstra delen av reservatet hittar du spåren av inlandsisen.  Det är ett område med stora höjdskillnader med en blandning av tall, gran och sumpartad skog.

I delar av naturreservatet pågår arbete med att öka mängden död ved. Syftet med detta är att bevara den biologiska mångfalden.  Den döda veden skapar mat och boplatser för ett stort antal insekter, lavar och svampar.

Det finns många stigar i området och vid sjön finns en rastplats med vindskydd och eldstad.

Rismåla göl

I reservatet ligger den lilla sjön Rismåla göl. Här finns en omtyckt badplats samt fiskebryggor. För att förhindra att gölen växer igen har det planterats ut olika arter av karp. Nybro fiskeklubb släpper även ut regnbågslax i sjön. För att fiska i sjön krävs fiskekort.

Gåsamaden

Gåsamaden är sumpmarken runt vattendragen i norra delen av reservatet. Området översvämmas regelbundet och här trivs arter som sumpviol, ormbär, gammelgranlav och sotlav.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000