Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Rismåla naturreservat

Rismåla naturreservat

Norr om Nybro ligger Rismåla naturreservat. Här kan du promenera längs stigar som slingrar sig fram till Rismåla göl. Du kan också se spåren efter inlandsisens enorma krafter.

Reservatet är ett tätortsnära naturområde där vardagsrekreation blandas med bad, fiske och naturupplevelser. Det finns många stigar i området och vid sjön finns en badplats med rastplats, vindskydd och eldstad.

Genom Rismåla finns flera leder och stigar som knyter ihop Nybros norra bostadsområden med Rismåla göl och ridskolan strax väster om reservatet, Två ridleder förbinder ridskoleområdet med reservatet och en ridled leder sedan vidare österut genom reservatet.

Folder Rismåla.pdf

Rismåla göl

Rismåla göl är en 4,4 hektar stor sjö som ingår i Ljungbyåns avrinningsområde och här finns en kommunal badplats. Via Visbäcken är den förbunden med Gåsamaden, och därifrån rinner Bolanders bäck vidare genom Nybro stad.

Dödisområde

I reservatets sydvästra del finns delar av ett dödisområde. Området har bildats av isälvsmaterial. Höjdskillnaden är stor på en liten yta. Det är ett kulligt och gropigt landskap du ser. Här växer tall i höjdläge, gran på sluttningarna och sumpartad skog i lågområdena. Mariegrop i kanten av naturreservatet är en gammal grustäckt som har gjorts om till en gräsplan för lek och spel.

Området nås enklast via gång- och cykelvägen från centrum eller från parkeringen vid Desemålavägen.

Gåsamaden

Gåsamaden är sumpmarken runt vattendragen i nordöstra delen av reservatet. Här växer gammal sumpskog på mark som regelbundet översvämmas av Bolanders bäck. Det näringsrika vattnet ger en frodig växtlighet med hög luftfuktighet så att sumpviol, ormbär och mängder med sällsynta svampar trivs. Här finns många så kallade kalkbarrskogsarter hopträngda på en liten yta, flera av dem med sina sydligaste förekomster i landet på denna plats!

För att bevara den biologiska mångfalden pågår ett arbete i delar av naturreservatet för att öka mängden död ved och lövträd. Träd fälls och lämnas kvar för att bli husrum och mat för en mängd insekter, lavar och svampar.

Området nås enklast via gång- och cykelvägen från centrum eller från parkeringen vid Desemålavägen.

Bra att veta

  • Naturreservatet Rismåla omfattar 112 hektar, bildades 2005 och ägs och förvaltas av Nybro kommun.
  • Genom reservatet, från badplatsen går en tillgänglig väg som är lämplig för de allra flesta. Flera mindre stigar och kortare vandringsleder finns i reservatet.
  • Rastplats med vindskydd och eldstad finns vid sjöns badplats. Informationsskylt och torrdass finns vid badplatsens parkering.

Vägbeskrivning

Gå eller cykla från Nybro centrum förbi Svartgöl och Fagerslättsskolan längs med Bolanders bäck, under väg 31 vid för att komma till södra delen av reservatet. Här kan man sedan ta sig vidare in i reservatet på flera stigar samt en gång- och cykelväg.

Kör väg 31 från Nybro mot Vetlanda/Orrefors 1,3 km. Sväng höger i på Resebovägen och följ skyltning mot naturreservat 1 km. Efter 1,2 km syltas parkering vid badplatsen till höger.

En mindre parkering finns invid Desemålavägen. Kör väg 31 från Nybro mot Vetlanda/Orrefors och 80 meter efter den stora rödljuskorsningen sväng höger in på Bidalitevägen. Efter 350 meter, sväng höger in på Desemålavägen och efter 500 meter finns parkeringen på höger sida.

Koordinat parkering badplats (sweref 99 TM):

N 6291769, E 553776

Koordinat parkering Desemålavägen:

N 6290817, E 554620

Rismåla naturreservat finns på naturkartan

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.