Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Rismåla naturreservat

Rismåla naturreservat

Nära Nybro ligger Rismåla naturreservat. Här kan du promenera längs stigar som slingrar sig fram till Rismåla göl. Du kan också se spåren efter inlandsisens enorma krafter.

I reservatets sydvästra del finns delar av ett dödisområde. Området har bildats av isälvsmaterial. Höjdskillnaden är stor på en liten yta. Det är ett kulligt och gropigt landskap du ser. Här växer tall i höjdläge, gran på sluttningarna och sumpartad skog i lågområdena. Mariegrop i kanten av natur Mariegrop i kanten av naturreservatet är en gammal grustäckt som har gjorts om till en gräsplan för lek och spel.

Det finns många stigar i området och vid sjön finns en rastplats med vindskydd och eldstad.

Folder Rismåla.pdf

Rismåla göl

Rismåla göl ingår i Ljungbyåns avrinningsområde och här finns en kommunal badplats. Via Visbäcken är den förbunden med Gåsamaden, och därifrån rinner Bolanders bäck. Nybro fiskeklubb har fisket i Rismåla göl och för att fiska i sjön krävs fiskekort. Fiskekort går att köpa på Cirkle K och på Nybro Glasbruk.

Gåsamaden

Gåsamaden är sumpmarken runt vattendragen i norra delen av reservatet. Här växer sumpskog på mark som regelbundet översvämmas av Bolanders bäck. Det näringsrika vattnet ger en frodig växtlighet med hög luftfuktighet så att sumpviol,ormbär, blodsopp, kamjordstjärna, gammelgranlav och sotlav trivs.

För att bevara den biologiska mångfalden pågår ett arbete i delar av naturreservatet för att öka mängden död ved. Träd fälls och lämnas kvar för att bli husrum och matplats för en mängd insekter, lavar och svampar.

Värt att veta

Naturreservatet Rismåla omfattar 112 hektar. Genom reservatet går en väg som är lämplig för alla på hjul, på hjul, rullstolar, barn- rullstolar, barn rullstolar, barnvagnar och cyklister. Flera stigar finns i reservatet. Rastplats med vindskydd och eldstad finns vid sjön. Informationsskylt och torrdass finns vid badplatsens parkering. Fiske med gästkort eller som medlem i Nybro fiskeklubb. Broschyr om reservatet finns att hämta på Nybro turistbyrå.

Vägbeskrivning

Gå eller cykla från Nybro centrum förbi Svartgöl längsmed Bolanders bäck under väg 31 vid Flyebo damm för att komma till södra delen av reservatet. Kör väg 31 från Nybro mot Orrefors 1,3 km. Sväng höger och följ skyltning mot naturreservat 1 km. Parkeringsplats finns vid badplatsen Rismåla göl eller vid Desemålavägen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000