Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Kulturmiljöer

I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. De är resultatet av många människors liv under mycket lång tid. Landskapet har påverkats av vad vi ätit, hur vi har byggt och värmt oss under olika perioder.

I juni 2022 antog kommunfullmäktige ett nytt kulturmiljöprogram. Det kulturmiljöprogram som gällde fram tills dess, Nybro kommuns kulturmiljöprogram – Kulturminnesvård i Nybro kommun – från 1988 finns att läsa på kommunens bibliotek.

Kulturmiljöprogram

I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. Dessa miljöer är resultatet av många människors liv under mycket lång tid. I Nybro kommuns kulturmiljöprogram har 33 miljöer lyfts fram och beskrivits för att berätta vår gemensamma historia.

Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprofil för Nybro kommun

Nybro kommuns kulturmiljöprofil togs fram under 2018. Profilen speglar vilka typer av kulturmiljöer som är vanligt förekommande i Nybro kommun. Dessa miljöer är resultatet av många människors liv under mycket lång tid och utgör en del av vår egen tids berättelse om Nybro kommun. Profilens teman speglar och formar vår syn på kommunens historia.

Profilen användes i värderings- och urvalsprocessen av vilka områden som beskrivits i kulturmiljöprogrammet. Kulturmiljöprofilen kan sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang för att strukturera och prioritera när det gäller kommunens kulturarv och kulturmiljöer, exempelvis för samverkan, lärande, resursstyrning eller marknadsföring.

I Nybro kommun finns olika slags kulturarvsmiljöer som har uppstått i relation till varandra. De profiler som valts för Nybro kommun är uppdelade i följande teman:

  • Järn
  • Glas
  • Skog
  • Vatten
  • Möten
  • Bondens landskap

De samspelar och förekommer ofta tillsammans. Det är mycket tydligt att det finns kopplingar mellan skogen som bränsleresurs, åarna som kraftkälla och de tidiga småindustrierna, som bland annat järn-, glas- och träindustrier.

Nybro kommuns kulturmiljöprofil

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000