Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Kulturmiljöer

I Nybro kommun finns många olika slags kulturarvsmiljöer. De är resultatet av många människors liv under mycket lång tid. Landskapet har påverkats av vad vi ätit, hur vi har byggt och värmt oss under olika perioder.

Nybro kommuns kulturmiljöprogram – Kulturminnesvård i Nybro kommun – från 1988 finns att läsa på kommunens bibliotek.

Kulturmiljöprogram

Just nu pågår ett arbete med att revidera kommunens kulturmiljöprogram. Arbetet utförs i samarbete med Kalmar läns museum och delfinansieras av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kulturmiljöprofil för Nybro kommun

Under 2018 togs en kulturmiljöprofil fram för Nybro kommun. Profilen fungerar som hjälp i värderings- och urvalsprocessen av vilka områden som slutligen ska finnas med i programmet. Kulturmiljöprofilen kan sannolikt även vara till hjälp i andra sammanhang för att strukturera och prioritera när det gäller kommunens kulturarv och kulturmiljöer, exempelvis för samverkan, lärande, resursstyrning eller marknadsföring.

Det är mycket tydligt att det finns kopplingar mellan skogen som bränsleresurs, åarna som kraftkälla och de tidiga småindustrierna, som bland annat järn-, glas- och träindustrier. De profiler som valts för Nybro kommun är uppdelade i följande teman: Järn, Glas, Skog, Vatten, Möten och Bondens landskap. Profilens teman speglar och formar vår syn på kommunens historia. De utgör en del av vår egen tids berättelse om Nybro kommun. De visar också att kulturarvet rymmer alla människor.

Nybro kommuns kulturmiljöprofil

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000