Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Enskilda Vägar

Enskilda vägar är mindre vägar som har ett gult lokaliseringsmärke. Gemensamt för dessa är att de ofta har en smalare vägbredd, har 70 km/h som bashastighet och antingen är belagda eller grusade.

De enskilda vägarna utgör majoriteten av Sveriges vägnät och i Nybro kommun finns det ca 55 mil enskild väg. Ansvaret på dessa ligger hos vägsamfälligheterna. Nybro kommun har dock åtagit sig att sköta drift och underhåll för de enskilda vägarna. Det innebär inte att kommunen äger vägarna, det gör fortfarande vägsamfälligheterna.

Den årliga driften innefattar många olika åtgärder och vad som utförs beror på om vägen är belagd eller om det är en grusväg samt om vägen ger bidrag från Trafikverket eller inte.

Trafikverket betalar ut statligt driftsbidrag för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta framkomligheten för boende och näringsliv. För att en väg ska få statligt driftsbidrag måste vägen vara längre än 1 km och ha fast boende.

Trafikverket har i den Nationella vägdatabasen (NVDB) listat alla vägar som får statligt driftsbidrag.
Instruktion:
1. Zooma till önskat område
2. I rullistan till höger välj “Driftbidrag statligt”

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.