Nybro kommunvapen

Välkommen till
Nybro kommun

Coronavirus - Covid 19

Uppdaterades: 2021-01-21 - löpande samlad information om coronaviruset och hur det påverkar dig som boende och invånare i Nybro kommun. Nuvarande restriktioner gäller till och med 2021-01-24.

Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

Hitta snabbt - våra populäraste sidor

Nyheter - det senaste från våra verksamheter

Utbrott av fågelinfluensa i Kalmar län

Utbrott av fågelinfluensa i Kalmar län

Den 18 januari bekräftades det att en stor värphönsbesättning i länet har drabbats av fågelinfluensa. Viktigt att djurägare skyddar fjäderfä från smitta eftersom fågelinfluensa nu förekommer bland vilda fåglar. Du kan bidra till övervakningen genom att rapportera fynd av döda fåglar till SVA.

Dags för vaccination av medarbetare i Nybro kommun

Dags för vaccination av medarbetare i Nybro kommun

Onsdag 20 januari börjar Nybro kommun vaccinera vårdpersonal mot covid-19. Kommunens skolsjuksköterskor, sjuksköterskor från vård- och omsorgsprogrammet och externt rekryterade ansvarar för vaccination av medarbetare.

Kvinna dricker kaffe

Invigning av Friluftslivets år och ny gångbro över Ljungbyån

I år är det Friluftslivets år! "Luften är fri" är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv.

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja de större vägarna och cykellederna före morgonrusningen. Mindre mängder sand kan du som privatperson hämta kostnadsfritt på kommunens förråd.


Alla nyheter