Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vattenvård

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något som vi alla behöver värna om. Vattnet utgör också livsmiljö för ett stort antal växter och djur som vi direkt eller indirekt är beroende av.

Allt vatten på jorden hänger ihop och det som händer med vattnet i vår kommun påverkar hela kretsloppet. Vattenvård är åtgärder som görs för att skydda ytvatten, grundvatten och miljöer som är beroende av (el. knutna till) vatten, från skadlig påverkan. Vattenvård kan också vara att återställa miljöer där människor tidigare har behövt göra ingrepp. I samband med att klimatet förändras krävs åtgärder för att minska effekterna av både långvarig torka och kraftiga skyfall.

Viktiga miljömål som är kopplade till vattenvård är:

· Levande sjöar och vattendrag

· Grundvatten av god kvalitet

· Bara naturlig försurning

· Ingen övergödning

· Myllrande våtmarker

· Ett rikt djur och växtliv

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.