Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kommunala bolag

Fokus för kommunens bolag är att skapa nytta för kommunen som helhet och för dig som invånare. Bolagens verksamhet sker på affärsmässiga grunder och ekonomin är avgränsad från kommunens.

Nybro kommunbolag AB

Bolaget är moderbolag i koncernen och ser till att de kommunägda bolagen följer sina uppdrag och verkar för kommunens bästa. Det bedriver ingen egen verksamhet utan den sker i dotterbolagen.

Nybro Energi

Nybro Energi levererar infrastruktur- och energilösningar till stora delar av kommunen inom elhandel, fibernät, fjärrvärme, vatten och avlopp samt elnät.

Nybro Energi består av tre olika bolag; Nybro Elnät AB, Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral.

Nybro Elnät AB – Bolaget äger elnätanläggningar och kommunens vatten-nät.

Nybro Energi AB – Bolaget distribuerar fjärrvärme som produceras av inhemska, miljövänliga och förnyelsebara energikällor i ett eget kraftvärmeverk.

Nybro Värmecentral – Bolaget producerar fjärrvärme och el i Nybro, Orrefors och Alsterbro, och äger 10% av vindkraftsparken Stengårdsholma. Bolagen är dotterbolag till Nybro kommunbolag AB.

nybroenergi.se

Nybro Bostads AB

Nybro Bostads AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget förvaltar också kommunala verksamhetslokaler i koncernbolagen AB Nybro Brunn och Transportfastigheter AB. Bolagen är dotterbolag till Nybro kommunbolag AB.

nbab.se

Sinia i Nybro AB

Bolagets syfte är att göra samhällsnytta genom att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Sinia i Nybro AB

AB Nybro Brunn – Transtorpsfastigheter AB

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.