Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepumpar? Då gäller reglerna om köldmedier dig.

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Köldmedier innehåller ämnen som kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier finns det regler om hur utrustning med köldmedier ska skötas och underhållas.

Det är bara certifierade personer och företag som får arbeta med köldmedier. Det innebär att installationer, konverteringar, läckagekontroller, service, underhåll, skrotning med mera bara får göras av personer och företag med certifikat.

Ska du installera en utrustning som innehåller köldmedier?

Om utrustningen som du ska installera innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska du informera miljö- och byggnämnden i god tid innan installationen. Detta gäller även om du ska bygga om utrustningen och byta köldmedium (konvertera).

Återkommande läckagekontroll

Innehåller din utrustning 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska utrustningen regelbundet kontrolleras för läckor. Kontrollerna ska göras av certifierade företag. För att räkna ut hur många ton koldioxidekvivalenter utrustningen innehåller och hur ofta kontroll ska göras, gå in på anläggningskollen. Du kan även kontakta ditt certifierade kylföretag.

Anläggningskollen

Årlig rapportering

Har din verksamhet köldmedieutrustningar som sammanlagt har 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer? Då ska du lämna en årsrapport senast den 31 mars varje år. Årsrapporten får du av ditt certifierade kylföretag. Kom ihåg att kontrollera att uppgifterna i rapporten stämmer. Skriv under rapporten och lämna den till miljö- och byggnämnden.

Skrotning av utrustning

Om du ska skrota en utrustning ska det göras av ett certifierat företag. Information om att du har skrotat en utrustning ska finnas med i årsrapporten. Du ska även lämna in ett skrotningsintyg till miljö- och byggnämnden. Skrotningsintyget får du från ditt certifierade kylföretag.

Mobila utrustningar

Reglerna ovan gäller även dig som har mobil utrustning till exempel fordon eller släp med kyl- eller frysaggregat, luftkonditionering eller värmepump. Du ska lämna årsrapport för varje fordon som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer.

Miljösanktionsavgift

Om reglerna som gäller för köldmedieutrustningar inte följs kan man få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift som betalas till Staten. Det finns en särskild lag som styr när miljösanktionsavgift ska tas ut och hur mycket man får betala.

Lagstiftning

Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information om köldmedier

Kontrollera certifikat via IncertOnline

Blanketter

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.