Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Utmärkelser vinnare 2023

Varje år delar Nybro kommun ut utmärkelser till personer, företag och föreningar inom kommunen som gjort insatser värda att uppmärksamma. Genom premieringar vill vi inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

Här är alla vinnarna som tog hem pris 2023. Stort grattis till er! Prisutdelning sker på nationaldagen den 6 juni på Qvarnaslät.

Byggnadspris – Apollo 11, IJ Trading i Nybro AB

Årets byggnadspris går till en byggnad som på ett mycket förtjänstfullt sätt renoverats. Dess ursprungliga fasad har tagits fram och utgör nu på ett stilfullt sätt porten mot gångstråket fram mot torget. Renoveringen har utförts i samråd med Kalmar läns museum för att försäkra att byggnadens värde bevaras.

Landsbygdsutvecklingspris – Josef Algotsson

Josef Algotsson tilldelas Landsbygdsutvecklingspriset 2023 för idén om och uppbyggandet av en discgolfbana i Körningsven. Josef har satsat mycket ideell tid för att skapa en spelduglig bana, vilken för varje år har förfinats och fått allt högre betyg. Sedan starten har konceptet utvecklats och erbjuder idag fler aktiviteter på banan och det arrangeras turneringar med hög kvalité. Bra information och aktiviteter har också gett banan ett gott rykte och många besökande spelare. Banan och miljön ger även natursköna upplevelser. Typiskt för arrangemangen som genomförs är att de visar prov på en stolt entreprenörsanda. Byn Körningsven har tack vare discgolfbanan hamnat än mer på kartan.

Likabehandlingspris – Elin Ingvarsson

Elin Ingvarsson tilldelas Likabehandlingspriset 2023 för sina ideella insatser som samordnande i Ukrainahjälpen. Elin har under ett års tid kämpat och engagerat medborgare, föreningar och företagare i kommunen för hjälpbehövande i Ukraina. Med sitt breda nätverk och sin obevekliga kämpaglöd har hon förenat hela kommunen från föreningar och företag till privatpersoner mot ett gemensamt mål: Att hjälpa människor i nöd.

Elins fantastiska drivkraft har inte gått en enda kommuninvånare förbi. Elin har stor empati och alltid ett glatt och gott bemötande oavsett om det är i hennes yrkesroll eller ideellt engagemang. Likabehandling och inkludering är en naturlig del av hennes person och hon är en sann förebild för alla och en stolthet för människor kring henne.

Miljö- och klimatpris – Evert Petersson och Bernt Petersson

Bröderna Evert och Bernt Petersson har genom ett mycket stort ideellt arbete återskapat en värdefull miljö i den utdikade Hökasjön i Svalehult. Genom att restaurera en cirka 2 hektar stort område med vattenspegel, öar och kobbar samt grunda stränder, har nya miljöer skapats för vadare och djuphålor för fisk. Gångväg för allmänheten är anlagd längs sjön i den restaurerade strandmiljön och i anslutning till denna finns grillplats. Mot bakgrund av dessa insatser, tilldelas bröderna Petersson Miljö- och klimatpris 2023.

Ungdomspris – Elin Kallenberg

Elin är engagerad i frågor kring demokrati, elevinflytande och jämställdhet vilket tillsammans med en stor respekt för allas lika värde präglar hennes engagemang i Elevrådet, Lokala styrelsen, Ungdomsrådet och i alla Nybros ungdomar. Elin är initiativtagande och inlyssnande för att skapa trygghet och social hållbarhet bland ungdomar och för deras framtid.

Årets Eldsjäl Idrott – Magnus Johansson BTK Arsenal

Efter ett antal år med endast ett fåtal aktiva medlemmar i bordtennisklubben BTK Arsenal tog klubbens ordförande Magnus Johansson initiativ till att göra klubben känd bland Nybro kommuns barn och ungdomar. Vilket har gett resultat. Idag är det fullt vid alla bord på träningarna och BTK Arsenal medverkar även i Idrottsskolan Nybro. Magnus är en stor inspirationskälla och den som leder träningarna. Med Magnus i spetsen gör BTK Arsenal en viktig social insats genom att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid där det vid varje träningstillfälle betonas kamratskap och respekt för varandra samtidigt som de unga får möjlighet att utvecklas i sin idrott. Magnus är en verklig eldsjäl och en värdig pristagare av Nybro kommuns Eldsjälspris Idrott 2023.

Årets Eldsjäl Kultur – Marija Peteh, Nybro Filmstudio

Eldsjälspriset Kultur år 2023 tilldelas Marija Peteh som sedan 2019 är ordförande i Nybro Filmstudio, föreningen som i 34 år har varit ett viktigt inslag i kulturutbudet i Nybro kommun. Marija har ett brinnande intresse för film, men är också en förkämpe för alla olika former av kultur och verkar ständigt för samverkan och samarbete med andra kulturutövare i Nybro kommun.

Nybro Filmstudio är till glädje för många Nybrobor och Marijas insats för föreningen är mycket betydelsefull. Hon har gjort sig väl förtjänt av den uppmuntran till fortsatt arbete som eldsjälspriset innebär.

Årets Eldsjäl Övriga föreningar – Bror Björk, Hälleberga Hembygdsförening och det lokala föreningslivet i Orrefors

Bror tilldelas priset för sitt enorma driv och engagemang i det lokala föreningslivet. Med sin outtröttliga energi, varma omtänksamma hjärta och stora kunskap är Bror en drivande och entusiasmerande kraft i sin hembygd. En sann eldsjäl och värdig pristagare av Nybro kommuns Eldsjälspris Övriga föreningar 2023.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.