Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Agenda 2030

Agenda 2030 eller Globala målen som de också kallas är FN:s mål och strategier för en hållbar utveckling.

De 17 globala målen och de 169 delmålen har tagit fram i en bred överenskommelse i världens största organisation för fred och hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. Med de globala målen har världens länder åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

De globala målen är tillräckligt övergripande för att kunna gälla en region i Afrika, en storstad i Asien, men också en kommun i Småland. De är också tillräckligt tydliga för att visa i vilken riktning vi måste gå.

globala målen

Hoppfullt & Hållbart

I Nybro kommun har vi, genom att vårt hållbarhetsprogram Hoppfullt & Hållbart, förbundit oss att arbeta för genomförandet av Agenda 2030. Länk till hållbarhetsprogrammet: Hoppfullt & Hållbart

Målkompassen

Hur går det då för de globala målen? Målkompassen är ett spel som testar dina kunskaper om läget i världen samtidigt som du lär dig mer om hur det går för Globala målen.

Länk till spelet Målkompassen: Målkompassen

Glokala Sverige

Nybro kommun deltar också i projektet Glokala Sverige – ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Läs mer om Glokala Sverige här: Glokala Sverige

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.