Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Rikedom av skyddsvärda insekter

Insektsfaunan i Nybro kommun är unik för Nordeuropa.

Vi stöttar vilda pollinatörer

Nybro kommun arbetar långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för pollinatörer.

Video från Naturvårdsverket lyfter Nybro kommuns arbete för pollinatörer

 

Några miljöer som är särskilt viktiga för pollinatörer är näringsfattiga blomrika marker, vegetationsfri sandig mark, blommande träd och buskar, solexponerade gamla träd och död ved, odränerad fuktig mark och småvatten samt steniga kulturmiljöer.

Naturvårdsverkets webbplats kan du se fler videor som handlar om pollinering.

Inventering skyddsvärda insekter

Kommunens inventering av skyddsvärda insekter åren 2014-2015 visar på en överraskande stor mångfald av arter beroende av öppna, torra miljöer, men även fuktigare lövträdsrika miljöer. Inventeraren, biologen Niklas Johanssons sammanfattande bedömning är att insektsfaunan i Nybro kommun är helt unik för Nordeuropa. Många av arterna, främst bin och humlor, har stor betydelse för pollinering av växter och är mycket viktiga att bevara.

Av de påträffade arterna räknas omkring 100 arter som rödlistade (hotade). Dessutom påträffades 11 arter som aldrig tidigare hittats i Sverige.

Foto: Niklas Johansson

Tjockbent pälsblomfluga – aldrig tidigare hittad i Sverige. Foto: Niklas Johansson

Foto: Stefan Björn

Väddsandbi – viktig för pollinering

Insektsinventering 2014 (skyddsvärda insekter på sandmarker och torrängar)

Insektsinventering 2015 (skyddsvärda insekter längs Bäckeboåsen)

Två av nyfynden för Sverige finns redovisade i Entomologisk Tidskrift nr 4 2015 Johansson, N 2015. Artikel är skriven av Niklas Johansson.

Inventeringarna är genomförda med statliga medel för lokala naturvårdsprojekt – LONA

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.