Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Utmärkelser vinnare 2024

Varje år delar Nybro kommun ut utmärkelser till personer, företag och föreningar inom kommunen som gjort insatser värda att uppmärksamma. Genom premieringar vill vi inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande i Nybro kommun.

Här är alla vinnarna som tog hem pris 2024. Stort grattis till er! Prisutdelning sker på nationaldagen den 6 juni på Qvarnaslät.

Byggnadspris – Kolsbygs 1:5

Fastighetsägarna har på ett varsamt sätt bevarat gårdsbildningens karaktär
och funktion. Fastigheten har flera välskötta byggnader, grävd damm med fina ytor runtomkring, mkt smakfullt färgsatt boningshus.

”Alltid en fröjd för ögat att åka förbi, och se hur allt sköts och tas tillvara”.

Landsbygdsutvecklingspris – Anneli Lovängen

Anneli Lovängen tilldelas Landsbygdsutvecklingspriset 2024 för sitt engagemang och sin vilja att utveckla platsen och byggnaderna i Pålavik.
Pålavik är en plats rik på historia, som är betydelsefull både för ortsbor och kommunen i stort. Byggnaderna i Pålavik, vilka stått tomma och börjat förfalla, har nu omsorgsfullt renoverats av pristagaren med hjälp av andra engagerade människor. Genom dessa insatser har landsbygden också kunnat utvecklats genom upplevelser för besökare, såsom ett café och en vintagebutik som Anneli Lovängen drivit under sommaren.

Miljö- och klimatpris – Nybro Golfklubb

Nybro Golfklubb har under flera år återskapat och anlagt nya värdefulla livsmiljöer för bland annat hotade bi-arter inom golfklubbens område. Nya sandområden har anlagts samt växter och blommor planterats för att gynna pollinerande insekter. Klubben har också gått över till en skötsel helt fri från kemiska bekämpningsmedel, vilket är positivt då golfbanan ligger inom vattenskyddsområde. Som ett led att skapa fler goda livsmiljöer, har ytan som klipps minskats ner, vilket också påverkar drivmedelsförbrukningen för skötselmaskiner. Målet är att skapa en hållbar anläggning för rekreation och friskvård genom ett hållbart förhållningssätt, såväl socialt som ur ett miljöperspektiv.

Ungdomspris – Lovisa Hagberg

Lovisa utmärker sig genom sitt engagemang i Åkrahällskolans elevråd, Ungdomsrådet och Vi Unga Flerohopp. Hon är även aktiv i Kulturskolan och flera idrottsföreningar. Lovisa är inte bara en framstående ambassadör för vår skola och kommun utan även en inspirationskälla genom sin positiva attityd och förmåga att sprida glädje. Med sitt ledarskap, driv och positiva energi har Lovisa en förmåga att engagera och motivera andra samt stärka gemenskapen bland ungdomar i Nybro kommun.

Årets Eldsjäl Idrott – Nybro Skidklubbs snöjour

Nybro Skidklubbs snöjour tilldelas Nybro kommuns Eldsjälspris Idrott 2024 för deras omfattande och outtröttliga arbete med att tillverka konstsnö så att det under vintermånaderna kan erbjudas skidspår av hög kvalité i Nybro.
År efter år, i denna del av Sverige där väderförutsättningarna inte alltid är de bästa för vinteridrott så jobbar snöjourens eldsjälar med att skapa snö så snart det blir minusgrader.
Arbetet sker ideellt på kvällar, nätter och helger för att skidåkare från hela regionen, ska få njuta av skidåkning och den vackra naturen i Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Snöjourens målmedvetna arbete resulterar inte enbart i fina skidspår utan det möjliggör även en meningsfull fritid och främjar välmående samtidigt som det stärker Nybro kommuns identitet och varumärke.

Årets Eldsjäl Kultur – Lajos Garlati

Lajos Garlati har under mer än 30 år varit med och skapat mervärde till kulturlivet i Nybro kommun, som musiker, dirigent, pedagog, fiolbyggare och inte minst genom sitt hängivna engagemang i Lilla orkestern och Nybro konsertförening som genom åren låtit Nybroborna njuta av såväl nationella som internationella artister av yppersta klass.

Årets Eldsjäl Övriga föreningar – Monika Björk, Tony Björk och Irma Erlandsson – Nybro Folkdanslag

Monika Björk, Tony Björk och Irma Erlandsson tilldelas Nybro kommuns Eldsjälspris Övriga föreningar 2024 för mångårigt och strävsamt arbete i Nybro Folkdanslag.
Nybro Folkdanslag träffas varje vecka för dans, musik och umgänge. Dansledarna Monika och Irma samt spelledaren Tony är nyckelpersoner i föreningen och som med sitt engagemang och stor kunskap på ett genuint sätt strävar efter att bevara och föra kulturarvet med folkdans, musik och dräkter vidare.
Genom Monika, Irma och Tonys ideella arbete ges även boende på flera av Nybro kommuns äldreboende möjligheten att glädjas av folkdanslagets färgglada och musikaliska framträdanden.

Likabehandlingspris och Hedersomnämnande för likabehandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inte dela ut något Likabehandlingspris i år med anledning av att motiveringar faller utanför ramen för vad som kan belönas med Likabehandlingspris.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.