Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Riktlinje för uppvaktning vid föreningsjubiléer

Det är viktigt att uppmärksamma det frivilliga arbetet som görs i föreningslivet i Nybro kommun och då föreningslivet hanteras av olika nämnder är det viktigt med en enhetlig och gemensam rutin för hantering av föreningsjubiléer.

Dessa riktlinjer ska underlätta hanteringen kring kommunens uppvaktning vid föreningsjubiléer av samtliga föreningar som hanteras av kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, samt se till att kommunens uppvaktning och medverkan stämmer överens med Nybro kommuns vision.

Kommunens riktlinje för uppvaktning vid föreningsjubiléer

  • uppvaktning sker med gåva i form av nyttosak samt blommor vid föreningarnas 25-, 50-, 75-, och 100-årsjubiléer och vidare i 10–årsintervaller. Gåvans belopp ska motsvara 10 procent av basbeloppet
  • uppvaktning vid 10-, 20-, 30-, 40-, 60-, 70-, 80- och 90-årsjubiléer sker med gåva i form av nyttosak samt blommor. Gåvans belopp ska motsvara 5 procent av basbeloppet
  • vid invigning av föreningsanläggning och övriga evenemang får berörd nämnd ta ställning till uppvaktning i varje enskilt fall
  • vid uppvaktning ska aktuell nämnd representeras av ordförande och/eller vice ordförande samt förvaltningschef och/eller verksamhetschef
  • uppvaktning och medverkan vid invigning av föreningsanläggning och övriga evenemang sker efter skriftlig inbjudan från förening
  • aktuell nämnd ansvarar för kostnaden i samband med uppvaktningen
  • föreningen ska finnas upptagen i Nybro kommuns föreningsregister

Riktlinje för uppvaktning vid föreningsjubiléer, antagen av Kommunstyrelsen den 2021-01-25
Diarienr: KS-2020-315

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000