Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Begravning av sällskapsdjur/häst

Det är tungt att mista sitt husdjur. Dessutom kan det vara svårt att veta vad man ska göra med det döda djuret.

Det är tillåtet att begrava mindre sällskapsdjur i din trädgård om du gör det på ett lämpligt sätt. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst. Om du vill gräva ner ditt sällskapsdjur på en annan plats i naturen måste du ha markägarens tillstånd. Du ansvarar naturligtvis för att inte orsaka olägenheter för hälsa eller miljön.

Tänk på följande vid jordbegravning:

Gräv ner det döda sällskapsdjuret så pass djupt att vilda eller tama djur hindras från att gräva upp kroppen. Minst 1 meter jord bör täcka kroppen.

Välj en torr plats. Det bör vara minst 1 meter från gravens botten till högsta grundvattennivå.

Se till att avståndet är tillräckligt långt till vattentäkter, grannar, vattendrag och andra känsliga objekt. 50 meter till en brunn räcker oftast gott och väl för till exempel en hund eller katt.

Ett alternativ är att låta kremera sällskapsdjuret.

Aska från sällskapsdjur

Aska från kremerade sällskapsdjur får du sprida eller gräva ner ytligt i din trädgård samt på annans mark om du har markägarens tillstånd. Askan är ren från smittämnen men innehåller näringsämnen och är basisk. Du bör därför tänka på att det inte finns några växter eller vattendrag i närheten som är känsliga för detta. Vid nedgrävning av askan bör du hålla ett säkerhetsavstånd på någon meter i höjdled till grundvatten och minst cirka 10 meter till vattentäkt.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det oftast möjligt. För att undvika eventuella miljö- och hälsorisker så måste du välja en lämplig plats. Hanteringen av den avlidna hästen måste också ske på ett lämpligt sätt. Nedgrävning av hästar får bara ske på en plats som kommunen bedömt som lämplig. Därför behöver du anmäla nedgrävningen.

Anmäla nedgrävning häst

När du skickar in en anmälan om nedgrävning av häst så tar vi ut en avgift för handläggningen enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Hantering av avlidna hästar Jordbruksverket

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.