Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bostadsanpassnings­bidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader när din bostad behöver anpassas för att underlätta ditt dagliga liv.

Hur du ansöker

Ansökningsblanketten kan du få från kommunens handläggare eller arbetsterapeuter. De finns också att skriva ut från kommunens hemsida.

Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Genom att skriva under fullmakten så tar kommunen hand om beställning samt betalning av fakturor för anpassningen.

Ansokan-om-bostadsanpassningsbidrag-fullmakt

Kontaktuppgifter till arbetsterapeut

Vad du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att åtgärda fasta funktioner i bostaden som behövs för att klara de vanliga boendefunktionerna. Det vill säga ta dig in och ut ur din bostad, förflytta dig inom bostaden, laga mat, sköta din personliga hygien, sova, vila och umgås.

Vanliga exempel är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, kilar, ramper eller trapphissar. Du kan inte få bidrag om något behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker, till exempel eftersatt underhåll. Det går inte heller att få bidrag för sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Kommunens handläggare ger gärna ytterligare information om och svarar på frågor kring bostadsanpassningar, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Vad som gäller om du flyttar

När du köper eller byter en bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder. Undantag finns om det finns särskilda skäl för valet av bostad. Kontakta gärna kommunens handläggare om den nya bostaden behöver anpassas.

Hur stort bidraget är

Bidraget lämnas för de åtgärder som du beviljas och är inte knutet till din ekonomi.

Om du inte själv äger din bostad

Det är ditt eget ansvar att se till att din hyresvärd eller bostadsrättsförening godkänner att du anpassar din bostad på aktuellt sätt. Fastighetsägaren måste skriva på ansökningsblankettens baksida.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om du inte är nöjd. Då skickar du, inom tre veckor från det du fått beslutet, ett skriftligt överklagande till kommunen. Det står också på beslutet hur du gör.

Kontakta oss

Bostadsanpassning

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag kontakta handläggare via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.