Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sandsopning, sandupptagning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator och vägar fria från sand. Vi påbörjar arbetet i centrumområdet och arbetar oss därefter ut mot ytterområdena. Arbetet fortgår normalt sett från slutet av mars till sista maj.

Då vi har ett stort vägnät kan vi inte säga exakt vilken dag vi sopar just din gata och i vissa områden där många bilar står parkerade kan vårsopningen dra ut på tiden.

Vi ber om att iaktta försiktighet vid omkörningar av våra sopmaskiner för din och dina medtrafikanters säkerhet.

Placera gärna ditt sopkärl och din bil så det inte blir ett hinder i vårt arbete samt sopa ut vintersanden från din trottoar om du vill ha den bortforslad innan vi kommer till just din gata. I annat fall uppmanas du som fastighetsägare att själv omhänderta trottoarens sand.

Passa även på att se över alla häckar och träd så att våra fordon kommer fram.

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.