Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som har Nybro kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls, eller om det finns andra särskilda skäl.

Förskoleklass och grundskola
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som går på den skola där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan är minst:

  • 3,0 km för elev i förskoleklass
  • 3,0 km för elev i årskurs 1-3
  • 4,0 km för elev i årskurs 4‐6
  • 5,0 km för elev i årskurs 7‐9

Ingen skolskjuts anordnas inom tätorter annat än i de fall då särskilda skäl föreligger. Information om särskilda skäl finns att läsa i reglementet.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas inte för elever som väljer att gå i grundskola i annan kommun, friskola inom kommunen eller annan grundskola, särskola eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Ett busskort för befintlig trafik kan dock beviljas om eleven till hänvisad skola skulle haft skolskjuts.

Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts

Mellan hemmet och hållplats
Föräldrarna ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Föräldrarna ansvarar också för att eleven följer gällande ordningsregler, skolskjutstider samt anvisad väg till hållplatsen. Föräldrarna har därmed ansvaret till dess eleven stigit på skolskjutsfordonet.

Under transporten
Under transporten är det trafikföretaget och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Vid skolan
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Resor för elever i gymnasieskolan
Elever i gymnasieskolan har rätt till dagliga resor till och från skolan när avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km.

Elever som studerar på annan ort och därför behöver bo utanför det egna hemmet har rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan Schema vid behov av skolskjuts läsår 21-22

Ansökan schema vid behov av skolskjuts läsår 20-21

Blanketter om skolskjuts

Skolskjutsreglemente Nybro kommun

Kontakta oss

Skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas till och från skolan. Ej till och från skolbarnomsorg.
Varje ärende prövas individuellt. Handläggningstiden är normalt cirka 2 veckor efter det att ansökan
är komplett.

Ansökan skickas till skolskjutssamordnare Johanna Callenryd antingen via e-post, johanna.callenryd@nybro.se eller via vanlig post till adress Nybro kommun, lärande- och kulturförvaltningen, 382 80 Nybro.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000