Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Störande fåglar i tätort

Det är vanligt att invånare och fastighetsägare klagar på att fåglarna väsnas och att det blir fågelträck på trottoarer, parkbänkar, lekplatser och balkonger.

Fåglarna är en självklar del av naturen och människor som bor i hus med trädgårdar och på landsbygden kan man säga har tagit sig in på deras livsområden. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet enligt miljöbalken. Det kan naturligtvis ändå vara en störning som medför obehag, oljud samt förorenade parkbänkar och balkonger. Som enskild person kan man därför uppleva fåglarna som störande även om problemet inte bedöms vara till besvär.

Mer information

Störande fåglar i tätorter – Broschyr – PDF-fil (278 kB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.