Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Etablering av laddstolpar

Etablering av laddstolpar

För att göra det möjligt för fler att köra elbil i Nybro kommun välkomnar vi företag att ansöka om att etablera publika laddplatser i kommunen.

Här hittar du information som riktar sig till dig som laddaktör och om hur Nybro kommun arbetar med utbyggnad av publik laddinfrastruktur.

För att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur erbjuder Nybro kommun privata aktörer att ansöka om att teckna nyttjanderättsavtal för att etablera laddstationer på kommunal mark. Det görs där kommunen anser att det är lämpligt för att de ska vara tillgängliga för många, få en bra geografisk spridning, och där de utgör ett komplement till laddplatser som etableras på privat mark.

Fördelning av ansvar

Kommunen upplåter sin mark genom nyttjanderättsavtal. Den aktör som får avtal om att sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Stationerna ska vara tillgängliga och öppna för alla.

Anläggare ska ta betalt för laddning på ett enkelt och marknadsmässigt sätt som främjar sund konkurrens. Det ska vara möjligt att betala med ett vanligt betalkort utan att ladda ner en app eller skaffa abonnemang hos särskild leverantör. Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.

Nybro kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

Så här går ansökan till: 

Aktörer som är intresserade av att etablera laddplatser lämnar sin ansökan till samhallsbyggnad@nybro.se.  I er ansökan bifogas en utförlig beskrivning av ert förslag för etablering av laddplatser. Förslaget ska innehålla:

  • Antal laddstolpar, laddpunkter och laddeffekt
  • Placering av laddplatser på en kartbild
  • Information om betaltjänst och andra tjänster som erbjuds
  • Teknisk information om laddstolparna, inklusive fysiska mått och utseende
  • Företagets upplägg för att säkerställa kontinuerlig drift och snabb service
  • Två relevanta referenser där liknande projekt genomförts.
  • Företagets hållbarhetsarbete gällande utförande av entreprenad, cirkulära materialflöden, förnybar el och social hållbarhet

En lämnad ansökan innebär att företaget godkänner att företaget har en stabil och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter) uppfylls av företaget samt att företaget, eller dess företrädare, inte är dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal. Kommunen kan komma att kontrollera att detta uppfylls. Inkomna ansökningar kommer att utvärderas utifrån platsens förutsättningar, att ansökningshandlingarna är kompletta och att ansökan uppfyller kommunens kriterier för placering och utformning av laddstationer.

En ansökan gäller för en plats. Om man vill ansöka för flera platser görs detta som separata ansökningar. Om ett företag har gjort en ansökan som resulterat i att en plats blivit bokad i väntan på utvärdering kan företaget göra en ny ansökan för en annan plats efter 14 dagar, för att det inte ska vara möjligt att boka upp alla platser vid ett och samma tillfälle. Om ett företag gjort en ansökan för en plats men får svar att platsen redan är bokad kan företaget göra en ny ansökan för en annan plats direkt.

När en ansökan kommer in utvärderas den utifrån kommunens kriterier. Tidpunkt när platser bokats visas i kartan och varje plats utvärderas och tilldelas för sig. Om ett företag har gjort en ansökan som resulterat i att en plats blivit bokad i väntan på utvärdering kan företaget göra en ny ansökan för en annan plats efter 14 dagar, för att det inte ska vara möjligt att boka upp alla platser vid ett och samma tillfälle.

Om en ansökan godkänns lämnar kommunen tilldelningsbeslut som är giltigt ett år eller fram tills ett nyttjanderättsavtal sluts. Vid tilldelning håller kommunen i ett möte med aktören för att gå igenom detaljer i avtalsmallar och villkor, utformning av laddstationen samt processen framåt.

Om en ansökan avslås blir platsen tillgänglig igen i kartan, eller så utvärderas den ansökan som står näst på tur.

Företaget som får tilldelning skickar in ansökan om elanslutning till Nybro Energi eller Eon som är elnätsägare i Nybro kommun.

När ansökan om elanslutning skickats in kan nyttjanderättsavtal tecknas. Företaget kontaktar då samhällsbyggnadskontoret.

Enligt nyttjanderättsavtalet ska laddplatserna vara på plats inom avtalad tid efter tecknat avtal.

  • Företaget ansöker om schakttillstånd och TA-plan från kommunen
  • Företaget informerar kommunen att laddplatserna är färdigställda senast tre veckor i förväg

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.