Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Snöröjning

Snöröjning

29 entreprenörer hjälper dig att komma fram på vägarna varje vinter

Den stora insatsen under vinterhalvåret är snöröjningen, uppsättning av snöstakar och halkbekämpning. 29 externa enheter har jour och är ute och plogar de 55 mil enskilda vägar som finns i kommunen när snöfallet uppgår till 7 cm blötsnö eller 12 cm torrsnö. Utöver angivna mått planeras snöröjning efter förväntad väderlek. Snöröjning utförs på vägar längre än 200m och med fast boende oavsett om vägen får statligt bidrag eller inte.

Halkbekämpning utförs på prioriterade vägar, oftast där skolskjutsen går.

Snöskador, felanmälan eller synpunkter

Vi jobbar kontinuerligt för att minska risken för att skador skall uppstå i samband med vinterväghållningen. Skulle skada trots detta uppstå vid en privat fastighet anmäls detta till medborgarkontoret eller direkt via vår e-tjänst för felanmälan. Det går också bra att lämna synpunkter rörande vinterväghållningen via denna e-tjänst.

Frågor och svar om snöröjning

I snitt har varje entreprenör som röjer snö åt Nybro kommun 20 km väg att ploga. Det kan ta upp till en hel natt eller mer att köra alla vägar och har inte din väg blivit plogad än så är entreprenören på väg. Alla enheter kör ut när snödjupet är minst 7 cm för blötsnö eller 12 cm torrsnö. Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek.

Sandning av vägar kan enbart utföras efter plogbilen röjt undan snön, annars finns risken att all sand plogas bort. Sandning utförs på prioriterade vägar, oftast där skolskjutsen går.

Alla enskilda vägar som är längre än 200m och har fast boende snöröjs i Nybro Kommun. Är ni ensamma längs vägen ni flyttat till behöver ni anmäla att ni flyttat till kommunens gatuenhet i god tid innan första snöfallet. Det gör ni lättast genom att ringa växeln på 0481-450 00.

Många entreprenörer har lång erfarenhet av att ploga vägar och de gör sitt yttersta för att hinna med alla vägar. Ibland så prioriteras de större enskilda vägarna som har  mycket trafik och därefter kommer plogbilen tillbaka och kör de mindre stickvägarna. Det kan ta upp till en hel natt eller mer att köra de i snitt 20 km väg som varje entreprenör har. Här ber vi om tålamod för plogbilen är troligen på väg.

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.